Gel sát khuẩn tay nhanh, Septodam gel

thanvanbac

Lữ khách
#1
<strong>S&aacute;t khuẩn tay nhanh Septoderm Gel.<br /></strong><strong>H&atilde;ng sản xuất: Bochemie &ndash; Cộng h&ograve;a S&eacute;c<br /></strong><em>Đặc điểm:<br /></em><font face="Calibri">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&agrave; c&ocirc;ng thức tẩy rửa dạng gel độc đ&aacute;o, với th&agrave;nh phần ch&iacute;nh l&agrave; alcohol.<br /><font face="Calibri">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sử dụng đơn giản, hiệu quả cao.<br /><font face="Calibri">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Th&acirc;n thiện với da tay ( kh&ocirc;ng k&iacute;ch ứng)<br /><font face="Calibri">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hiệu quả nhanh, k&eacute;o d&agrave;i.<br /><font face="Calibri">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vệ sinh s&aacute;t tr&ugrave;ng tay h&agrave;ng ng&agrave;y v&agrave; d&ugrave;ng trong phẫu thuật<br /><font face="Calibri">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ti&ecirc;u diệt được vi khuẩn (kể cả vi khuẩn lao), virus, nấm<br /><font face="Calibri">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thời hạn sử dụng 24 th&aacute;ng<br /><em>Ứng dụng:<br /></em><font face="Calibri">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D&ugrave;ng để s&aacute;t khuẩn tay hằng ng&agrave;y v&agrave; trước khi phẫu thuật. Ứng dụng rộng r&atilde;i trong lĩnh vực phẫu thuật, thẩm mỹ, dược phẩm, ph&ograve;ng mạch, th&iacute; nghiệm, y tế, khu vực vệ sinh c&ocirc;ng cộng&hellip;<br /><span /><strong><em>C&ocirc;ng ty TNHH vật tư khoa học kĩ thuật Gia Ph&uacute; cung cấp&nbsp; đầy đủ h&oacute;a chất th&iacute; nghiệm v&agrave; h&oacute;a chất vệ sinh s&aacute;t khuẩn cho cơ quan, x&iacute; nghiệp, c&ocirc;ng ty, c&aacute; nh&acirc;n. Mọi chi tiết vui l&ograve;ng li&ecirc;n lạc:<br /></em></strong><strong><em>Th&acirc;n Văn Bắc &ndash; 0986655594<br /></em></strong><strong><em>Email: <a href="mailto:thanvanbac@gmail.com"><font color="#0000ff">thanvanbac@gmail.com</font></a><br /></em></strong>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KĨ THUẬT GIA PHÚ
- Địa chỉ: 117 đường B1, phường 13, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08.39964124 - Fax: 083.84.95.84.1
- email: thanvanbac@gmail.com