giá cả nhìn vào để đầu tư chăn nuôi đi xa với giá cả thực tế thị trường

tranminhtoan

Thành viên mới
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Minh Tòan
- Địa chỉ: Củ Chi Thành Phố Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: ::: FaX 0977932942
- email: langtu_datinh77992000@yahoo.com.vn
================================

<p>Hiện giờ m&igrave;nh thấy c&oacute; rất nhiều ace chăn nu&ocirc;i nhiều loại(trăn,bồ c&acirc;u,heo rừng,kỳ đ&agrave;,rắn...)m&igrave;nh hỏi tới th&igrave; gi&aacute; cả nằm ngất ng&acirc;y tr&ecirc;n trời,trong khi đ&oacute; l&agrave; những loại m&igrave;nh nu&ocirc;i chất lượng th&igrave; kh&ocirc;ng bằng trong tự nhi&ecirc;n được.</p><p>M&igrave;nh thử tham kh&atilde;o gi&aacute; cả thật tr&ecirc;n thị trường th&igrave; những loại người d&acirc;n bắt được trong tự nhi&ecirc;n gi&aacute; rẽ hơn kho&atilde;ng 20-&gt;25% những loại nu&ocirc;i.</p><p>M&igrave;nh kh&ocirc;ng c&oacute; &yacute; ph&ecirc; ph&aacute;n những ae b&aacute;n con giống v&igrave; m&igrave;nh cũng cung cấp con giống nhưng ae h&atilde;y đưa ra một c&aacute;i gi&aacute; thực tế khi cấp con giống ph&iacute; đầu tư trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i l&agrave; bao nhi&ecirc;u,chứ ace chăn nu&ocirc;i khi đến l&uacute;c b&aacute;n ra cứ k&ecirc;u theo gi&aacute; m&agrave; người bỏ con giống n&oacute;i th&igrave; kh&ocirc;ng ai m&agrave; mua nổi hết(vd:gi&aacute; kỳ đ&agrave; nu&ocirc;i m&igrave;nh biết l&agrave; tr&ecirc;n 400 ng&agrave;n/kg.gi&aacute; kỳ đ&agrave; n&uacute;i b&aacute;n ngo&agrave;i thị trường th&igrave; kho&atilde;ng 350 ng&agrave;n/kg thui).M&igrave;nh mong ace n&agrave;o trước khi quyết định nu&ocirc;i một thứ g&igrave; đ&oacute; h&atilde;y xem kĩ gi&aacute; cả đầu ra như vậy m&igrave;nh sẽ y&ecirc;n t&acirc;m hơn,chứ đừnh nghe v&agrave;o một b&ecirc;n b&aacute;n con giống.ch&uacute;t &yacute; kiến ch&acirc;n th&agrave;nh.Ch&uacute;c c&aacute;c b&aacute;c th&agrave;nh c&ocirc;ng</p>
 

#2
Cởm ơn bạn.

Minh xin chân thành cảm ơn lời nhắc nhở và góp ý của bạn, rất thực tế và đó cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra thất bại trong chăn nuôi.
 

Bài viết có nội dung tương tự

Top