giá cầy hương giống bây giờ bao nhiêu tiền 1 đôi

  • Thread starter sÆ¡n yên bái
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: sơn yên bái
- Địa chỉ: trấn yên, yên bái
- Tel, Fax: 0983606982 ::: FaX
- email: danhthuctinhyeu_yb@yahoo.com
================================

<p><font size="1">gi&aacute; một đ&ocirc;i cầy hương bố mẹ l&agrave; ba&ocirc; nhi&ecirc;u tiền? đ&ocirc;i mới xuất chuồng gi&aacute; bao nhi&ecirc;u? c&aacute;ch l&agrave;m chuồng như thế n&agrave;o? ai co c&acirc;u trả lời gi&uacute;p tui với. hiện t&ocirc;i đang ở y&ecirc;n b&aacute;i th&igrave; mua ở đ&acirc;u được a. xin cam ơn</font></p>
 A-Z

A-Z

Nhà nông nghiệp dư
Bạn hãy đọc kĩ hướng dẫn trước khi đăng bài nhé!
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáoTop