Giá chim bồ câu Pháp giống-Trại chim Thượng Hải(Giá mới nhất)

  • Thread starter Hải
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hải

Guest
#1
<p><font size="4">Trại chim Thượng Hải k&iacute;nh gửi qu&yacute; b&agrave; con gi&aacute; chim thịt, chim giống &aacute;p dụng b&aacute;n ra từ ng&agrave;y 01/06/2011 tại trại(Kh&ocirc;ng bao gồm c&aacute;c loại ph&iacute; bất kỳ n&agrave;o kh&aacute;c).</font></p><p><font size="4">1- Chim thịt ra gi&agrave;ng 18-25 ng&agrave;y gi&aacute;: 110.000-120.000vnd/doi</font></p><p><font size="4">2- Chim giống 40-45 ng&agrave;y tuổi(Biết ăn,mổ,tập bay, ph&ograve;ng vawcxin lần 1) gi&aacute; : 160.000/doi</font></p><p><font size="4">3- Chim giống 70-80 ng&agrave;y tuổi(ăn mổ cực t&ocirc;t, bay tốt, chim khỏe mạnh, ph&ograve;ng vawcxin 2 lần, nu&ocirc;i đạt 99%) <br /></font></p><p><font size="4">&nbsp;4- Chim sinh sản 500.000/đ&ocirc;i(Chim khỏe mạnh, đ&atilde; tẩy giun, ph&ograve;ng bệnh định kỳ)</font></p><p><font size="4">Trang trại lu&ocirc;n lấy chất lượng con giống v&agrave; hiệu quả chăn nu&ocirc;i của b&agrave; con l&agrave;m uy t&iacute;n,ch&uacute;ng t&ocirc;i vui vẻ tư vấn kinh nghiệm chăm soc cũng như ph&ograve;ng v&agrave; chữa bệnh cho qu&yacute; b&agrave; con c&oacute; thắc mắc, rất hoan ngh&ecirc;nh qu&yacute; b&agrave; con đến tham quan m&ocirc; h&igrave;nh v&agrave; trao đổi kinh nghiệm trong chăn nu&ocirc;i</font></p><p><font size="4">K&iacute;nh ch&uacute;c b&agrave; con 1 năm chăn nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng! </font></p><p><font size="4">(Phụ lục: Trang trại đang nu&ocirc;i nh&iacute;m giống sinh sản cưc tốt, sẵn s&agrave;ng cung cấp v&agrave; tư vấn nh&iacute;m giống cho qu&yacute; b&agrave; con c&oacute; nhu cầu )</font></p><p><font size="4">Mọi li&ecirc;n hệ xin gọi đến: anh Hải- <u>01679600100</u> hoặc <u>0989508826</u> để li&ecirc;n lạc trực tiếp </font><br /></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hải
- Địa chỉ: Hưng Phúc- Tương Giang- Từ Sơn - Bắc Ninh
- Tel, Fax: 0989508826 ::: FaX 01679600100
- email: hainhimbocau@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top