Giá Thể Trồng Dâu Tây ( Strawberry )

#1
Chào các Bạn !
Mình đang có 1 Đề Án về Sản Xuất giá thể trồng Dâu Tây ( Strawberry ) rất tuyệt với nhu cầu thị trường hiện nay có thể tiêu thụ từ 60,000 - 100,000 khối / năm .
Các Bạn hiện đang sản xuất đất sạch hoặc giá thể trồng cây kiểng nếu có hứng thú hợp tác xin liên hệ với mình :
Email : Dunguyen1203@gmail.com
Đt : 0837502285 - 0908011183

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 coordsize="21600,21600" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape style="WIDTH: 336pt; HEIGHT: 224.25pt" id=_x0000_i1025 title='"Fresh Strawberries - Cameron Highlands, Malaysia by To Uncertainty And Beyond, on Flickr"' type="#_x0000_t75" o:button="t" alt="Fresh Strawberries - Cameron Highlands, Malaysia"><v:imagedata o:href="http://farm5.static.flickr.com/4111/5201995496_d9c95719ea_z.jpg" src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg"></v:imagedata></v:shape><v:shapetype id=_x0000_t75 coordsize="21600,21600" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape style="WIDTH: 336pt; HEIGHT: 224.25pt" id=_x0000_i1025 title='"Fresh Strawberries - Cameron Highlands, Malaysia by To Uncertainty And Beyond, on Flickr"' type="#_x0000_t75" o:button="t" alt="Fresh Strawberries - Cameron Highlands, Malaysia"><v:imagedata o:href="http://farm5.static.flickr.com/4111/5201995496_d9c95719ea_z.jpg" src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg"></v:imagedata></v:shape>
<v:shapetype id=_x0000_t75 coordsize="21600,21600" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape style="WIDTH: 480pt; HEIGHT: 320.25pt" id=_x0000_i1025 title='"Fresh Strawberries - Cameron Highlands, Malaysia by To Uncertainty And Beyond, on Flickr"' type="#_x0000_t75" o:button="t" alt="Fresh Strawberries - Cameron Highlands, Malaysia"><v:imagedata o:href="http://farm5.static.flickr.com/4111/5201995496_d9c95719ea_z.jpg" src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg"></v:imagedata></v:shape>
 

Last edited:

anh Cuội

Thành viên mới
#3
Trước mình có tham khảo tại viện sinh học ĐL nơi đây các SV thực tập trồng dâu tây trên giá thể xơ dừa và mụn dừa. Giá thể phần lớn ở đây chủ yếu lấy từ BT & các tỉnh thành phía Nam nên chi phí thấy khá cao. Nếu bạn có đề án nào khả thi hơn thì tốt quá.