Giải pháp cho vụ ĐX ấm

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
Quy luật năng suất lúa đông xuân trong mối tương quan với thời tiết được tổng kết là: Năm rét đậm: được mùa; năm rét bình thường: bội thu; năm ấm: năng suất lúa đông xuân không cao. Tất cả các tỉnh đều khẳng định lúa xuân muộn vượt hẳn lúa xuân sớm. Trong những năm ấm, các giống dài ngày bị giảm năng suất nhiều nhất, kế đến các giống ngắn ngày, sau cùng là lúa lai.


Những năm ấm, biện pháp chỉ đạo thành công: Làm lúa tái sinh. Khi lúa trổ gặp rét, bị lép nhiều, cắt bỏ 2/3 cây lúa (chừa 30 cm) giữ nước ruộng lúa không cho trâu bò vào ruộng, bón thêm 2-3 kg đạm/sào, 5 kg lân và 1 kg kali cuối vụ. Sau 60 ngày có thể thu 30-40 tạ/ha. Trong mỗi nách lá đều có mầm nhánh ở dạng ngủ, kích thích mầm ngủ "thức" dậy sẽ có nhánh lúa trổ như mạ non tạo ruộng lúa trẻ. Bón thêm N tạo tỷ lệ C/N thấp, để bật nhánh ngủ. Cục Khuyến nông và Khuyến lâm trước đây đã tổng kết và nâng lên thành quy trình thâm canh lúa tái sinh vụ xuân cho năm trỗ sớm gặp rét và áp dụng ở vùng trũng bỏ hóa vụ mùa (điển hình Nho Quan, Gia Viễn) và vụ thu đông ở đồng bằng sông Cửu Long (không cấy vụ 3 khi lũ về). Biện pháp này nông dân gọi là "bỏ mẹ bắt con".


 Biện pháp phân loại các trà mạ, trà lúa để có biện pháp chăm sóc đặc biệt bao gồm: Kỹ thuật hãm mạ chưa cấy vội, chăm bón thêm phân cho mạ bị già khi đã cấy, giữ nước không để ruộng bị hạn, lùi thời vụ gieo cấy v.v... Nói chung những năm ấm, nên lùi thời vụ gieo mạ lại 10-15 ngày (nếu thời tiết tháng 11, 12, 1 đều ấm) hãm mạ và giữ nước, bón thêm phân (bằng khoảng 20-30% tổng lượng phân bón bình thường) đều có tác dụng giảm đỡ việc giảm năng suất lúa xuân. Nói chung việc khắc phục giảm thiệt hại năng suất lúa xuân năm ấm là bất khả kháng vì bản chất các giống lúa ngắn ngày phụ thuộc tổng tích ôn và tích ôn hữu hiệu, khó có thể có giải pháp hiệu quả cho hàng trăm ngàn ha. Cách tốt nhất là chuyển sang làm vụ lúa xuân muộn (xuân hè), bỏ hẳn các trà lúa dễ bị ảnh hưởng của mùa đông hanh khô, mùa đông lạnh ẩm.


Bao Nong Nghiep Viet Nam
 

Last edited:
Top