Giải pháp trị bệnh chổi rồng hại sắn

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
Những năm gần đây bệnh chổi rồng do Phytoplasma (dịch khuẩn bào) gây ra làm thiệt hại rất lớn về kinh tế và lo ngại cho bà con các vùng trồng sắn chuyên canh.


Triệu chứng điển hình của bệnh trước khi thu hoạch là cây sắn mọc nhiều chồi ngọn và thân trông giống như “chổi rồng”. Lá cây bị bệnh nhỏ lại, thô cứng, các đốt trên thân sít lại với nhau. Những cây bị nặng có nhiều chồi ngọn và chồi thân bị chết khô. Trên thân và củ phần tiếp giáp với vỏ chuyển màu thâm đen. Cây sắn bị bệnh sớm thường không cho thu hoạch; những cây bị muộn giảm năng suất từ 10-30%, hàm lượng tinh bột giảm 20-30%.


Trong các giống sắn hiện trồng thì giống KM94 bị nặng nhất. Theo xác định của các chuyên gia Viện BVTV, Phytoplasma (dịch khuẩn bào) là tác nhân gây bệnh được lây lan trên đồng ruộng thông qua hom giống (đã nhiễm bệnh) và các côn trùng chích hút là môi giới truyền bệnh. Đây là bệnh có khả năng lây lanh nhanh, gây thiệt hại lớn nhưng vẫn chưa có thuốc đặc hiệu đễ chữa trị. Theo các cán bộ chuyên môn Chi cục BVTV tỉnh Quảng Trị, nguyên nhân chủ yếu gây nên bệnh là do bà con trồng sắn quảng canh liên tục nhiều năm trên cùng một đơn vị diện tích mà không bón phân kết hợp với đất đã bị nhiễm bệnh do các tồn dư cây bệnh từ các vụ trước.


Năm 2010 Chi cục BVTV tỉnh Quảng Trị đã tiến hành xây dựng mô hình “Quản lý bệnh vàng lá thối gốc hại sắn” để tìm ra các biện pháp xử lý hiệu quả nhất nhằm hạn chế bệnh vàng lá, chùn đọt (chổi rồng), thối thân, thối gốc hại sắn để khuyến cáo người dân trồng sắn trong tỉnh. Các mô hình thử nghiệm được triển khai tại 2 thôn thuộc xã Thanh và xã Thuận, huyện Hướng Hóa.


Kết quả thực tế từ các mô hình cho thấy: tỷ lệ cây mọc ở ruộng mô hình cao hơn ruộng đối chứng của nông dân 20,7%. Sau 9 tháng trồng, cây ở ruộng mô hình cao hơn đối chứng từ 7,3 đến 15cm; bệnh vàng lá, chổi rồng và thối gốc không thấy xuất hiện trong khi ruộng đối chứng vẫn còn từ 0,3 đến 1%. Năng suất thu hoạch của các ruộng mô hình cao hơn các ruộng đối chứng 11,5 tấn/ha. Tuy chi phí đầu tư cho các ruộng mô hình tăng hơn so với ruộng đối chứng 10,4 triệu đồng/ha nhưng sau khi trừ hết các khoản chi phí, lợi nhuận ở các ruộng mô hình vẫn cao hơn 13,6 triệu đồng/ha so với các ruộng đối chứng.


Dựa trên các kết quả của đề tài, Chi cục BVTV khuyến cáo bà con trồng sắn trong và ngoài tỉnh áp dụng các biện pháp thâm canh tổng hợp tổng hợp sau đâytheo hướng sản xuất sắn bền vững:(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Báo NNVN số 64 ra ngày 31/3/2011)


Bao Nong Nghiep Viet Nam
 

Last edited: