giải pháp xử lý nước hiệu quả cho nuôi trồng thủy sản

  • Thread starter nguyá»…n tấn pháp
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyễn tấn pháp

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn tấn pháp
- Địa chỉ: 156/5/ 20 - TÔ HIẾN THÀNH F.15- QUẬN 10 TPHCM
- Tel, Fax: 0933949383::: FaX
- email: thucdankcv@yahoo.com
================================

<p>Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp bộ ba sản phẩm( CTA- T, CTA -8T, GEM - P) chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho nu&ocirc;i trồng thủy sản. Bộ ba sản phẩm l&agrave; tổng hợp của hệ vi sinh được ph&acirc;n lập tại việt nam, với đặc t&iacute;nh số lượng ổn định v&agrave; hoạt t&iacute;nh sinh học cực cao của hệ vi sinh vật n&agrave;y n&ecirc;n khi đưa v&agrave;o sử dụng sẽ l&agrave; tăng khả năng h&ograve;a tan oxy, l&agrave; giảm nồng độ COD, BOD, m&ugrave;i h&ocirc;i v&agrave; c&aacute;c kh&iacute; độc như H2S, NH3..., đồng thời ổn địn pH, m&agrave;u nước, đặc biệt l&agrave; khả năng t&aacute;i tạo hệ vi sinh vật c&oacute; lợi v&agrave; l&agrave;m giảm c&aacute;c lo&agrave;i tảo vi sinh g&acirc;y hại, tăng cường sức đề kh&aacute;ng v&agrave; trị một số bệnh cho đối tượng nu&ocirc;i( t&ocirc;m, c&aacute;).</p><p>Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ, mọi thắc mắc sẽ được tư vấn ho&agrave;n to&agrave;n miễn ph&iacute;. Email gải đ&aacute;p: thucdankcv@yahoo.com hoặc phapbiencovn@gmail.com <br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top