Giao lưu nhanh cây sanh cổ kì quái

  • Thread starter trungnam6868
  • Ngày gửi
T

trungnam6868

Guest
#1
<p>&nbsp;</p><p>Em cần giao lưu nhanh c&acirc;y sanh cổ mới chuyển từ n&uacute;i xuống.b&aacute;c n&agrave;o quan t&acirc;m xin li&ecirc;n hệ:0977741770</p> <br /> <img border="0" class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/06/13/59/2_1307946334.jpg" /><br /> <br /> <img border="0" class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/06/13/59/3_1307946335.jpg" /><br /> <br /> <img border="0" class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/06/13/59/4_1307946355.jpg" /><br /> <br /> <img border="0" class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/06/13/59/5_1307946355.jpg" /><br /> <br /> <img border="0" class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/06/13/59/6_1307946355.jpg" /><br /> <img border="0" class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/06/13/59/5_1307946355.jpg" />
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trung Nam
- Địa chỉ: Chương Mỹ-Hà Nội
- Tel, Fax: 0977741770
- email: mr.namlv@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx