Giấy nẩy mầm Hãng Seedburo (USA)

#1
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 8.1pt; text-indent: -8.1pt"><strong>Giấy nẩy mầm </strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 8.1pt; text-indent: -8.1pt"><strong>H&atilde;ng Seedburo (USA)</strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 8.1pt; text-indent: -8.1pt">&nbsp;</p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 4.5pt; margin-left: 0cm; text-indent: 7.5pt">L&agrave; đại điện độc quyền của h&atilde;ng Seeburo tại Việt Nam chuy&ecirc;n về thiết bị khảo nghiệm trong n&ocirc;ng nghiệp.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 8.1pt; text-indent: -8.1pt">- Kh&ocirc;ng độc hại</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 8.1pt; text-indent: -8.1pt">- Mật độ đều, bền v&agrave; hấp thụ nước</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 8.1pt; text-indent: -8.1pt">- K&iacute;ch thước: 12&quot; x 18&quot;</p> <p class="MsoNormal">- Số lượng: 100 tờ/ hộp</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 4.5pt; margin-left: 0cm; text-indent: 7.5pt"><strong>Mọi nhu cầu quan t&acirc;m sản phẩm vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: </strong></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 4.5pt; margin-left: 0cm; text-indent: 7.5pt">Sales Engineer: <strong><span style="color: red">Phan Văn Linh</span></strong></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 4.5pt; margin-left: 0cm; text-indent: 7.5pt">ĐT: <strong><span style="color: red">01268518766 hoặc 0906 953 553</span></strong></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 4.5pt; margin-left: 0cm; text-indent: 7.5pt">Email: Vanlinh@phuonghai.com</p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 4.5pt; margin-left: 0cm; text-indent: 7.5pt">C&ocirc;ng Ty TNHH TMDV KHKT Phượng Hải</p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 4.5pt; margin-left: 0cm; text-indent: 7.5pt">Địa Chỉ: 29, Đường D14B, KCN T&acirc;n B&igrave;nh, Phường T&acirc;y Thạnh, Quận T&acirc;n Ph&uacute;, TpHCM.</p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 4.5pt; margin-left: 0cm; text-indent: 7.5pt">Web: wwww.phuonghai.com</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: THIẾT BỊ KHẢO NGHIỆM GIỐNG NÔNG NGHIỆP
- Địa chỉ: Tân Phú, Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0906953553 - Fax: 0838156441
- email: vanlinh@phuonghai.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx