Giới thiệu phần mềm quản lý sản xuất trại heo/lợn

#1
Anh/Chị có nhu cầu quản lý số liệu sản xuất trại heo. Theo dõi số liệu trại Heo của mình bất kể ở đâu chỉ cần kết nối internet.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HEO GIỐNG VICAPIG.COM

Công cụ hỗ trợ chủ trại sản xuất heo giống​
1. Mở đầu
Trong mấy năm gần đây, ngành chăn nuôi heo của Việt Nam phát triển, số lượng trại nuôi heo giống ngày càng nhiều.
Tuy nhiên, việc ghi chép, quản lý số liệu sản xuất heo giống chưa được các chủ trại quan tâm, hình thức quản lý số liệu chủ yếu vẫn trên sổ sách (một số trại cập nhật số liệu trên bảng tính excel, phần mềm).
Chủ trại rất khó khăn trong việc theo dõi tình hình sản xuất của trại.
Việc quản lý số liệu hiện nay thường giao cho cán bộ kỹ thuật của các công ty cung cấp cám.
Chủ trại rất thụ động và phụ thuộc vào cán bộ kỹ thuật của công ty cung cấp cám, số liệu của trại có nguy cơ mất.
Xuất phát từ thực tế trên, Phần mềm quản lý sản xuất heo giống vicapig.com (gọi tắt Phần mềm vicapig.com) được nghiên cứu và xây dựng để hổ trợ chủ trang trại quản lý tốt và có hiệu suất kinh tế cao hơn về đàn nái của mình. Cụ thể, Phần mềm vicapig.com là công cụ giúp chủ trại quản lý, theo dõi số liệu sản xuất của mình trên máy tính; cung cấp thông tin chính xác, nhanh chóng cho chủ trại các số liệu tình hình sản xuất để từ đó đưa ra các quyết định, chỉ đạo sản xuất kịp thời, hiệu quả. Phần mềm vicapig.com là một giải pháp góp phần đạt được mục tiêu của “Chương trình chăn nuôi 25+”.
2. Chức năng Phần mềm vicapig.com
Phần mềm vicappig.com được thiết kế bao gồm các chức năng sau:
1) Cập nhật số liệu sản xuất: Số liệu nhập đàn, phối giống, khám thai, sinh sản, cai sữa, loại thải, sử dụng vacxin, điều trị bệnh, sử dụng thức ăn,...;
2) Cảnh báo sản xuất: Cảnh báo sử dụng vacxin (theo loại vacxin, theo đối tượng heo), cảnh báo năng suất, cảnh báo tình trạng heo vấn đề (lên giống,...); cảnh báo danh sách heo cần phối giống, sắp đẻ, cần cai sữa,...;
3) Tổng hợp, thống kê: Lý lịch nái, tổng hợp cơ cấu đàn nái (theo loại heo, theo lứa đẻ), tổng hợp năng suất cá thể, năng suất toàn đàn (cả năm, theo từng tháng,....); theo dõi nái loại thải, thay đàn;
4) Theo dõi thức ăn, sử dụng thuốc thú y. vicapig.com

Đăng ký dùng thử phần mềm tại địa chỉ: vicapig.com
hoặc Anh/Chị có nhu cầu dùng thử có thể truy cập phần mềm bằng tài khoản dùng thử như sau:
username/pass: demo1/demo
Để tìm hiểu thêm:
Liên hệ: Đoàn Anh Hoàng, Tel. 0978301950 Email: hoangda2507@gmail.com ~ skype:lordtexxy