Giống cây Trôm

  • Thread starter ducthanh1810
  • Ngày gửi
D

ducthanh1810

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: PHÂN VIỆN NCKH LÂM NGHIỆP NAM BỘ
- Địa chỉ: Xã Thiện Nghiệp - Phan Thiết - Bình Thuận
- Tel, Fax: 0838441496 ::: FaX 0838448690 chuyển
- email: ducthanh1810@yahoo.com
================================

<p>Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; giống c&acirc;y Tr&ocirc;m.</p><p>Nếu b&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin mời c&aacute;c b&aacute;c li&ecirc;n hệ v&agrave; đặt h&agrave;ng.</p><p>Gọi 0902542017 hoặc 0985105889 gặp A Th&agrave;nh v&agrave;o bất kỳ l&uacute;c n&agrave;o.</p><p>Email: <a href="mailto:ducthanh1810@yahoo.com">ducthanh1810@yahoo.com</a></p>
 

D

ducthanh1810

Lữ khách
#2
Chúng tôi đã bắt đầu sản xuất.
Ưu tiên người nào đặt hàng sớm sẽ được giảm giá.
Rất vui được phục vụ quý bà con!
 

Đối tác


Top