giong chon huong (cay huong) tai binh phuoc

  • Thread starter nha_nong_moi
  • Ngày gửi
N

nha_nong_moi

Lữ khách
#1
[h=2]ban cay huong giong( chon huong)co giay kiem lam[/h]
[h=2]Bán Chồn hương giống cay huong( tai binh phuoc)[/h]
[0:bang:]hiện nay trang trại chúng tôi đang cung cẩp giổng chồn huỏng (cầy huong) nểu bà con nào có nhu câù chăn nuôi loại vật này xin liên hệ vói chúng tôi theo dc sau

thôn 10;thổng nhẩt;bù đăng;bình phúoc

rẩt vui khi duọc chia sẻ kinh nghiện vói tẩt cả bà con theo ;điạ chĩ trên mọi thắc mắc gọi về ;sdt;

01634514241

đế đuọc tu vấm cảm on bà con đã tin vào chúng tôi
[/:5^:]


Link: http://agriviet.com/home/threads/679...#ixzz1bHfXkHM6


gia chon huong giong nhu sau

6.000.000 ,d/cap (con tu 1kg den 1,5kg)

8.000.000,d/cap( con tu 1,5kg den 2kg)

10.000.000d/cap(con tu 2kg den 3kg)

12.000.000d/cap(con tu 3kg den 4kg)

tren day la bao gia cua trai chung toi neu ba con nao quan tam toi giong vat nuoi nay xin lien he
thôn 10;thổng nhẩt;bù đăng;bình phúoc
(sdt) 01634514241
Link: http://agriviet.com/home/threads/68426-ban-cay-huong-giong-chon-huong-co-giay-kiem-lam#ixzz1bHi3ymOa
 

Last edited:

Đối tácTop