Giống đậu tương cao sản DT2001

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
1. Nguồn gốc chọn tạo:


Vật liệu, phương pháp nghiên cứu và nguồn gốc chọn tạo: Được chọn tạo từ tổ hợp lai (DT-84 x DT-83).


Mức độ công nhận: Giống sản xuất thử được công nhận theo Quyết định số 2542 QĐ/BNN-TT ngày 30/8/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.


Theo Bao Nong Nghiep Viet Nam
 

Last edited:
Top