Giống Lúa BN

  • Thread starter GIANG THÀNH TIẾN
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

GIANG THÀNH TIẾN

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: GIANG THÀNH TIẾN
- Địa chỉ: Sóc Trăng
- Tel, Fax: 0988178002
- email: thanh_tien_cntt@yahoo.com.vn
================================

<font size="4">Xin ch&agrave;o tất cả! Ai c&oacute; nhu cầu cần giống l&uacute;a BN th&igrave; li&ecirc;n hệ với&nbsp;Tiến sđt:0988178002 ở S&oacute;c Trăng, c&ograve;n 9 ng&agrave;y nữa mới thu hoạch, khoảng 3 tấn l&uacute;a.</font>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top