Giống lúa Q.Nam 1

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
Giống lúa Q.Nam 1 được Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Nam phối hợp với một số nông dân HTXNN Điện Thọ 1 (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) thực hiện Chương trình ứng dụng bảo tồn và đa dạng sinh học châu Á (Chương trình Bucap) nghiên cứu chọn tạo từ tổ hợp lai KD18 (♀) x VĐ20 (♂) từ vụ đông xuân 2003-2004 và nhân hạt F1 từ vụ hè thu 2004, được theo dõi đánh giá bình tuyển, khảo nghiệm giống tác giả liên tục 6 vụ, đến vụ thứ 7 (hè thu 2009) giống lúa Q.Nam 1 ra đời.

Giống lúa Q.Nam 1 được đưa vào mạng lưới khảo nghiệm quốc gia do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, Sản phẩm cây trồng và phân bón miền Trung-Tây Nguyên tổ chức thực hiện từ vụ hè thu 2009 đến hè thu 2010 tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Gia Lai. Qua khảo nghiệm cơ bản và sản xuất tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, giống lúa Q.Nam 1 có thời gian sinh trưởng thuộc nhóm chín trung ngày, vụ đông xuân 110-115 ngày, vụ hè thu 100-105 ngày; ít nhiễm các loại sâu bệnh hại chính; cứng cây; chống đổ ngã tốt hơn so với giống đối chứng KD18. Năng suất trung bình 65-75 tạ/ha; chất lượng gạo khá, cơm trắng có mùi thơm nhẹ; có giá trị thương phẩm trên thị trường (vượt trội hơn đối chứng KD18: 14-16%).


Tháng 5/2010, Công ty CP Giống Nông lâm nghiệp Quảng Nam đã chính thức hợp đồng chuyển giao quyền tác giả giống lúa Q.Nam 1 với Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Nam và đã được Cục Trồng trọt quyết định công nhận cho sản xuất thử giống nông nghiệp mới (30/12/2010).


Vụ đông xuân 2010-2011, Công ty CP Giống Nông lâm nghiệp Quảng Nam đã phối hợp với hệ thống khuyến nông các tỉnh tổ chức mô hình sản xuất thử giống lúa Q.Nam 1 tại Quảng Ngãi 1 ha, Bình Định 15 ha, Phú Yên 5 ha, Gia Lai 5 ha, Đăk Lăk 20 ha. Đến nay lúa đã chín và bắt đầu thu hoạch. Qua tổng hợp báo cáo, mặc dù thời tiết vụ đông xuân 2010-2011 rét lạnh kéo dài so với các vụ đông xuân trước, áp lực sâu bệnh nặng, song giống Q.Nam 1 vẫn sinh trưởng phát triển khá, năng suất ước đạt trên 65-80 tạ/ha, cao hơn đối chứng 15-20 tạ/ha.


Tại Quảng Ngãi, mô hình sản xuất thử giống lúa Q.Nam 1 tại xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, với 13 hộ tham gia. Đây là mô hình sản xuất thử giống lúa mới, đã nhận được sự hỗ trợ 100% về giống lúa và đầu tư 50% phân bón theo quy trình của Công ty CP Giống NLN Quảng Nam. Theo báo cáo của Trạm Khuyến nông Sơn Tịnh, lúa Q.Nam 1 đẻ nhánh khỏe, tập trung, cứng cây, chiều cao cây trung bình 85 cm, bông dài (20,6 cm), dày gié, nhiều hạt (151 hạt/bông). Về năng suất, ước đạt 72,6 tạ/ha, cao hơn so với đối chứng 13,9 tạ/ha.


Ông Phan Quang Hùng - Trưởng trạm Khuyến nông huyện Sơn Tịnh đánh giá: Giống lúa Q.Nam 1 sản xuất vụ đông xuân 2010-2011 tại HTX NN Tịnh Sơn đã cho thấy khả năng sinh trưởng tốt, đẻ nhánh khỏe, trổ nhanh, thoát đòng, hạt vào chắc tốt, nhưng có biểu hiện nhiễm đạo ôn. Cần có kế hoạch tiếp tục đầu tư mô hình cho huyện Sơn Tịnh ở những vụ tiếp theo, trên nhiều chân đất và vùng sinh thái khác nhau để có những kết luận chính xác hơn về giống...


Tại tỉnh Đăk Lăk, khảo nghiệm sản xuất thử Q.Nam1 tại xã EaUy, huyện Krông Pak, năng suất đạt 70-75 tạ/ha, cao hơn đối chứng ML48: 15-20 tạ/ha. Tại tỉnh Gia Lai, khảo nghiệm sản xuất thử tại Trung tâm Giống cây trồng tỉnh, năng suất đạt 75 tạ/ha, cao hơn đối chứng Hương Cốm 10 tạ/ha. Tại tỉnh Quảng Nam, vụ đông xuân 2010-2011, Sở NN- PTNT tỉnh đã cơ cấu giống lúa Q.Nam1 vào cơ cấu giống bổ sung của tỉnh. Toàn tỉnh sản xuất trên 300 ha giống lúa Q.Nam1, năng suất bình quân 65-70 tạ/ha, được đánh giá triển vọng tốt.Bao Nong Nghiep Viet Nam
 

Last edited: