Giống Mắc ca, Muồng Hoa đào, Thủy Sâm

  • Thread starter Hien35
  • Ngày gửi
H

Hien35

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hữu Hiển
- Địa chỉ: Cơ sở SX Giống Anh Quân - Thôn 4 Hòa Thắng - BMT
- Tel, Fax: 05003 504859; DĐ 0913 466817, 0983 466817.
- email: Giogmquan@yahoo.com.vn
================================

<p align="justify"><font size="4">Cơ sở Anh Qu&acirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i hi&ecirc;n nay đang cung cấp giống Mắc ca gh&eacute;p, thực sinh chất lượng cao. Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i c&aacute;c bạn sẽ được hướng dẫn tận t&igrave;nh chu đ&aacute;o kỹ thuật trồng, chăm s&oacute;c c&acirc;y.&nbsp;Ngo&agrave;i ra tại vườn ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n c&oacute; c&acirc;y Muồng Hoa Đ&agrave;o, đặc biệt ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; Giống Thủy S&acirc;m.</font></p><p align="justify"><font size="4">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ KS Nguyễn Hữu Hiển. DĐ 0913 466817.</font></p>
 

H

Hien35

Lữ khách
#3
Thủy sâm là một loại men dùng cho mọi người để phòng chữa một số bệnh. Em vào trang tìm kiếm để xem rõ hơn về tác dụng của Thủy Sâm.
 

Đối tácTop