Giống Mới - Cá Hô

  • Thread starter nangbien
  • Ngày gửi
Hiện nay câu lạc bộ NTTS Thanh Niên huyện Thanh Miện chúng tôi, phối hợp với công ty Thuỷ sản Nắng Biển - chuyên nhập giống mới công nghệ mới của Hoàng Gia Thái Lan.
Đối tượng:
* Chép khổng lồ ( Cá Hô) <!--[if gte mso 9]><xml> <u1:WordDocument> <u1:View>Normal</u1:View> <u1:Zoom>0</u1:Zoom> <u1:punctuationKerning/> <u1:ValidateAgainstSchemas/> <u1:SaveIfXMLInvalid>false</u1:SaveIfXMLInvalid> <u1:IgnoreMixedContent>false</u1:IgnoreMixedContent> <u1:AlwaysShowPlaceholderText>false</u1:AlwaysShowPlaceholderText> <u1:Compatibility> <u1:BreakWrappedTables/> <u1:SnapToGridInCell/> <u1:WrapTextWithPunct/> <u1:UseAsianBreakRules/> <w :DontGrowAutofit/> </u1:Compatibility> <u1:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</u1:BrowserLevel> </u1:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <u2:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </u2:LatentStyles> </xml><![endif]-->Catlocarpio siamensis.
*
Chép lai (
Cyprinus carpio)
* Rô phi đực (
Oreochromis niloticus)
<!--[if gte mso 9]><xml> <u7:WordDocument> <u7:View>Normal</u7:View> <u7:Zoom>0</u7:Zoom> <u7:punctuationKerning/> <u7:ValidateAgainstSchemas/> <u7:SaveIfXMLInvalid>false</u7:SaveIfXMLInvalid> <u7:IgnoreMixedContent>false</u7:IgnoreMixedContent> <u7:AlwaysShowPlaceholderText>false</u7:AlwaysShowPlaceholderText> <u7:Compatibility> <u7:BreakWrappedTables/> <u7:SnapToGridInCell/> <u7:WrapTextWithPunct/> <u7:UseAsianBreakRules/> <w :DontGrowAutofit/> </u7:Compatibility> <u7:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</u7:BrowserLevel> </u7:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <u8:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </u8:LatentStyles> </xml><![endif]-->* Điêu hồng (Oreochromis sp)
và một số đối tượng khác...


<!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum @0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/> <v:f eqn="prod @2 1 2"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @0 0 1"/> <v:f eqn="prod @6 1 2"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:531.75pt; height:354.75pt'> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\TRANVI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg" o:href="http://up.anhso.net/upload/20090925/13/o/anhso-47_1.jpg"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->
anhso-47_1.jpg


<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:531.75pt;height:354.75pt'> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\TRANVI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image002.jpg" o:href="http://up.anhso.net/upload/20090925/13/o/anhso-49_3.jpg"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->
anhso-49_3.jpg


<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:531.75pt;height:354.75pt'> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\TRANVI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image003.jpg" o:href="http://up.anhso.net/upload/20090925/13/o/anhso-14_2jpg.jpg"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->
anhso-14_2jpg.jpg<!--[if gte mso 9]><xml> <u9:WordDocument> <u9:View>Normal</u9:View> <u9:Zoom>0</u9:Zoom> <u9:punctuationKerning/> <u9:ValidateAgainstSchemas/> <u9:SaveIfXMLInvalid>false</u9:SaveIfXMLInvalid> <u9:IgnoreMixedContent>false</u9:IgnoreMixedContent> <u9:AlwaysShowPlaceholderText>false</u9:AlwaysShowPlaceholderText> <u9:Compatibility> <u9:BreakWrappedTables/> <u9:SnapToGridInCell/> <u9:WrapTextWithPunct/> <u9:UseAsianBreakRules/> <w :DontGrowAutofit/> </u9:Compatibility> <u9:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</u9:BrowserLevel> </u9:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <u10:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </u10:LatentStyles> </xml><![endif]-->Giống cá trên trước khi nhập về Việt Nam được cơ quan kiểm dịch Thuỷ sản của Vương quốc Thái Lan và cơ quan kiểm dịch thuỷ sản Việt Nam kiểm dịch sạch các loại bệnh nguy hiểm do kí sinh trùng, vi khuẩn, virus, nấm gây ra theo quy định chung cuả OIE.
Hiện nay chúng tôi có bán các giống cá mới cho chất lượng, hiệu quả, kinh tế cao. Với giống cá này, bạn sẽ hài lòng về kết quả sau mỗi vụ thu hoặch. Hãy liên hệ với chúng tôi để trở thành tỷ phú trong ngành chăn nuôi. Đặc biệt chúng tôi có hợp tác với các chuyên gia trong và ngoài nước, với đội ngũ kỹ sư và cử nhân bệnh học, Kỹ sư khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
<!--[if gte mso 9]><xml> <u11:WordDocument> <u11:View>Normal</u11:View> <u11:Zoom>0</u11:Zoom> <u11:punctuationKerning/> <u11:ValidateAgainstSchemas/> <u11:SaveIfXMLInvalid>false</u11:SaveIfXMLInvalid> <u11:IgnoreMixedContent>false</u11:IgnoreMixedContent> <u11:AlwaysShowPlaceholderText>false</u11:AlwaysShowPlaceholderText> <u11:Compatibility> <u11:BreakWrappedTables/> <u11:SnapToGridInCell/> <u11:WrapTextWithPunct/> <u11:UseAsianBreakRules/> <w :DontGrowAutofit/> </u11:Compatibility> <u11:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</u11:BrowserLevel> </u11:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <u12:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </u12:LatentStyles> </xml><![endif]-->có nhiều kinh nghiệm luôn theo sát quy trình nuôi, tư vấn kỹ thuật, quản lý bệnh và có thuốc phòng trị bệnh trong ao nuôi theo phương thức mới.
Trong thời điểm giao mùa và nguồn nước ô nhiễm hiện nay. Cá mắc một số bệnh do ký sinh trùng, vi khuẩn, bệnh về nội tạng.v.v... Gây thiệt hại kinh tế cao cho người chăn nuôi. Trong chăn nuôi các bạn có vấn đề rủi ro về môi trường và dịch bệnh, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Câu Lạc Bộ NTTS Thanh Niên Huyện Thanh Miện
SĐT: 03203.736.938 - 01689.290.306. - 01696489696
<!--[if gte mso 9]><xml> <u13:WordDocument> <u13:View>Normal</u13:View> <u13:Zoom>0</u13:Zoom> <u13:punctuationKerning/> <u13:ValidateAgainstSchemas/> <u13:SaveIfXMLInvalid>false</u13:SaveIfXMLInvalid> <u13:IgnoreMixedContent>false</u13:IgnoreMixedContent> <u13:AlwaysShowPlaceholderText>false</u13:AlwaysShowPlaceholderText> <u13:Compatibility> <u13:BreakWrappedTables/> <u13:SnapToGridInCell/> <u13:WrapTextWithPunct/> <u13:UseAsianBreakRules/> <w :DontGrowAutofit/> </u13:Compatibility> <u13:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</u13:BrowserLevel> </u13:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <u14:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </u14:LatentStyles> </xml><![endif]-->Chúc quý ông, quý bà và các bạn mã đáo đại thành công!<u15:p></u15:p>
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!<u15:p></u15:p>


<o:p></o:p>
<!--[if gte mso 9]><xml> <u3:WordDocument> <u3:View>Normal</u3:View> <u3:Zoom>0</u3:Zoom> <u3:punctuationKerning/> <u3:ValidateAgainstSchemas/> <u3:SaveIfXMLInvalid>false</u3:SaveIfXMLInvalid> <u3:IgnoreMixedContent>false</u3:IgnoreMixedContent> <u3:AlwaysShowPlaceholderText>false</u3:AlwaysShowPlaceholderText> <u3:Compatibility> <u3:BreakWrappedTables/> <u3:SnapToGridInCell/> <u3:WrapTextWithPunct/> <u3:UseAsianBreakRules/> <w :DontGrowAutofit/> </u3:Compatibility> <u3:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</u3:BrowserLevel> </u3:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <u4:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </u4:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <u5:WordDocument> <u5:View>Normal</u5:View> <u5:Zoom>0</u5:Zoom> <u5:punctuationKerning/> <u5:ValidateAgainstSchemas/> <u5:SaveIfXMLInvalid>false</u5:SaveIfXMLInvalid> <u5:IgnoreMixedContent>false</u5:IgnoreMixedContent> <u5:AlwaysShowPlaceholderText>false</u5:AlwaysShowPlaceholderText> <u5:Compatibility> <u5:BreakWrappedTables/> <u5:SnapToGridInCell/> <u5:WrapTextWithPunct/> <u5:UseAsianBreakRules/> <w :DontGrowAutofit/> </u5:Compatibility> <u5:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</u5:BrowserLevel> </u5:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <u6:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </u6:LatentStyles> </xml><![endif]--> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]-->
<!--[if gte mso 9]><xml> <u16:WordDocument> <u16:View>Normal</u16:View> <u16:Zoom>0</u16:Zoom> <u16:punctuationKerning/> <u16:ValidateAgainstSchemas/> <u16:SaveIfXMLInvalid>false</u16:SaveIfXMLInvalid> <u16:IgnoreMixedContent>false</u16:IgnoreMixedContent> <u16:AlwaysShowPlaceholderText>false</u16:AlwaysShowPlaceholderText> <u16:Compatibility> <u16:BreakWrappedTables/> <u16:SnapToGridInCell/> <u16:WrapTextWithPunct/> <u16:UseAsianBreakRules/> <w :DontGrowAutofit/> </u16:Compatibility> <u16:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</u16:BrowserLevel> </u16:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <u17:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </u17:LatentStyles> </xml><![endif]-->

Người đăng tin
Chủ Nhiệm CLB NTTS Thanh Niên Huyện Thanh Miện - Hải Dương

Trần Văn Nhạ
<o:p></o:p>
(Xin lỗi nếu thông tin của chúng tôi làm phiền tới quý vị<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
 


Last edited by a moderator:
Cá Hố

Tôi muốn quý CTy cung cấp thêm một số thông tin
Tại VN loài cá này đã được nuôi và chứng minh có hiệu quả kinh tế?
Tác động của chúng đến,sinh thái,và quần thể cá bản địa?
Hình thức nuôi nào là phù hợp với loài cá này?
Chúng có mang một bệnh nào có thể lây nhiễm cho cá bản địa ?
Bệmh thường gặp của cá nay?
Phân khúc thị trường nào loài cá này hướng đến?
1 năm nuôi được gần 10kg thì thịt có ngon?( cá Giò nuôi 1 năm 7-12 kg nhưng chung ăn đạm động vật 100%, thit không ngon lắm)
 
Cá Hô là cá nước ngọt sống chủ yếu ở Sông Mê Kông . Con này có trong sách đỏ Vn . Nuôi con này phải có ao sâu và rộng . Trước kia thỉnh thoảng lũ lụt Cá Hô ở biển hồ Tôn lê sáp theo nước lũ về VN nhiều lắm . Nhưng từ khi bọn Trung Quốc xây con đập chặn dòng ở sông mê kông cá Hô ở ĐBSCL trở nên hiếm hoi vì vậy mà nhiều công ti đã nhập loại này về nghiên cứu nuôi kinh tế.
 
toi o dong thap muon mua ca dieu hong giong cua thai lan co cach nao giao dc ko?hien toi dang nuoi ca lang nha thit 1.5 kg con co trao doi dc ko?
 
xin chào ledunghndt

toi o dong thap muon mua ca dieu hong giong cua thai lan co cach nao giao dc ko?hien toi dang nuoi ca lang nha thit 1.5 kg con co trao doi dc ko?
nếu bạn có nhu cầu mua cá với số lượng lớn thì công ty chúng tôi sẽ chuyển cá trực tiếp từ Thái Lan đến sân bay Tân Sơn Nhất. Bạn vui lòng cho số liên lạc hoặc bạn liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại sau : 01696 53 99 55 - 0126 6024 777 - Phòng kinh doanh.
Chúng tôi xin trân thành cảm ơn!
 
Last edited by a moderator:
Tôi muốn quý CTy cung cấp thêm một số thông tin
Tại VN loài cá này đã được nuôi và chứng minh có hiệu quả kinh tế?
Tác động của chúng đến,sinh thái,và quần thể cá bản địa?
Hình thức nuôi nào là phù hợp với loài cá này?
Chúng có mang một bệnh nào có thể lây nhiễm cho cá bản địa ?
Bệmh thường gặp của cá nay?
Phân khúc thị trường nào loài cá này hướng đến?
1 năm nuôi được gần 10kg thì thịt có ngon?( cá Giò nuôi 1 năm 7-12 kg nhưng chung ăn đạm động vật 100%, thit không ngon lắm)
Ở miền nam cá đã được nuôi và bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao, đối tượng này đã được công ty NTTS Nắng Biển nhập khẩu từ Thái Lan và đang được nuôi ở các tỉnh như: Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Hưng Yên..v.v...cho thấy tốc độ tăng trưởng siêu tốc.
Tác động của chúng đến sinh thái và quần thể cá bản địa là tốt. Vì đây là loài cá lành, thức ăn của chúng chủ yếu là rong rêu, củ, quả, động thực vật chế biến và cám công nghiệp. Mặt khác chúng có tên trong sách đỏ nên góp phần làm phong phú đa dạng và bảo tồn quần thể cá bản địa.
Cá chép khổng lồ có nhiều hình thức nuôi: nuôi đơn, nuôi ghép, nuôi trong đăng chắn, lông bè, trong giai... nhưng hình thức nuôi thích hợp nhất là nuôi đơn, nuôi ghép trong các ao đầm hồ lớn.
Trước khi nhập khẩu vào Việt Nam đã được kiểm dịch theo quy định chung của OIE. Theo như tìm hiểu của công ty chúng tôi thì chưa có báo cáo về bệnh dịch của loài cá này.
Phân khúc thị trường loài cá này hướng tới là không giới hạn.'' Trời sinh voi ắt sinh cỏ"
Thịt cá ngon không phải do to hay nhỏ, mà do chất lượng của từng loài. Còn về dinh dưỡng thì bạn có thể tìm hiểu về dinh dưỡng của loài chép nói chung. và đặc biệt cá chép này có thể chữa một số bệnh.
ví dụ: như con cá Thờn bỡn (dân gian vẫn gọi) nó rất nhỏ, thường nổi trên mặt nước, nó không có giá trị kinh tế.(ẩm thực và khẩu vị của từng người.)
 

Last edited by a moderator:
comment đó chỉ là những nhận định mang tình chất cảm tính của bạn.
 
xin cho biet uu diem cua giong ca dieu hong thai lan,co phu hop vung song cuu long ko?co it benh hon ca dia phuong ko?ban ca giong kich co ra sau gia bao nhieu?
 
Xin chào ledunghndt
Một số ưu điểm của cá điêu hồng Thái Lan:
Là loài cá lành, dễ đánh bắt, có màu hồng đỏ, đầu nhỏ, thân dài, mình dầy, tỷ lệ thịt phi lê cao, thịt có mùi vị thơm ngon. Cá có đặc tính ăn tạp, tốc độ tăng trưởng cao, tiêu tốn ít thức ăn, FCR: <> 1.4 (tức trên dưới 1.4 kg thức ăn công nghiệp cho 1 kg thương phẩm. Đặc biệt cá có thể nuôi được trong các nguồn nước có độ ô nhiễm hữu cơ cao mà một số các loại cá khác không có hiệu quả, cá có khả năng chịu rét tốt.
Nó rất phù hợp với khí hậu đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và miền Nam nói chung.
Cá giống trước khi nhập về Việt Nam được cơ quan kiểm dịch Thủy sản của vương quốc Thái Lan và cơ quan kiểm dịch Thủy sản Việt Nam kiểm dịch sạch các loại bệnh nguy hiểm do ký sinh trùng, vi khuẩn, virus, nấm gây ra theo quy định chung của OIE.
Kích cỡ và giá bán xin bạn vui lòng cho số điện thoại hoăc liên hệ với chúng tôi theo số liên lạc: 01696 53 99 55 (gặp Minh Ngọc) hoặc 0126 6024 777(gặp Thu Hà).
Công ty xin cảm ơn và hẹn gặp bạn trong thời gian sớm nhất.
 
tôi ở khánh hòa, cũng rất muốn nuôi loài cá này, nhưng rất phân vân về vấn đề đầu ra. Theo tôi được biết hiện nay trên thị trường tiêu thụ chủ yếu là bán cho các nhà hàng. Nếu nuôi nhiều mà không nhập được thì vỡ nợ. Tôi còn biết loại cá này vận chuyển cũng rất khó khăn, chúng rất rễ chết trong quá trình vận chuyển
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top