giúp em ứng dụng hoá học đất trong quá trình làm sạch đất

HIEN HOA

Nhà nông nghiệp dư
Bạn làm ơn cung cấp thông tin chi tiết hơn để mọi người có thể tìm giúp bạn nhé. Cụ thể là đất của bạn là đất gì? muốn làm sạch về phương diện nào? (nhiễm hóa chất? nhiễm vi sinh?), nếu biết được nhiễn cái gì cụ thể mới biết cách làm sạch chứ.
 

linhchinano

Lữ khách
Bạn lên trang web của nhà sách FAHASHA, tìm sách "TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG ĐẤT", trong đó có đầy đủ thứ bạn muốn kiếm.
Good luck.!
 

Quảng cáo

Top