giúp mình với

gà nhà mình không hiểu bay nhảy làm sao mà bị gãy chân chổ gần bàn chân. mình hiện tại đã nẹp lại cho em nó rồi. không biết có ai gặp trường hợp như mình chưa. giúp mình với.
 


gà nhà mình không hiểu bay nhảy làm sao mà bị gãy chân chổ gần bàn chân. mình hiện tại đã nẹp lại cho em nó rồi. không biết có ai gặp trường hợp như mình chưa. giúp mình với.
Không sao đâu bạn ơi, nẹp và thoa nghệ cho nó một thời gian sẽ tự khỏi thôi.
"Chó liền da, gà liền xương" mà bạn.
 


Back
Top