gỗ giá tỵ (teck)

  • Thread starter thanhdanh339
  • Ngày gửi
T

thanhdanh339

Guest
#1
<p><font size="4">cty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n kinh doanh c&aacute;c mặt h&agrave;ng từ gỗ&nbsp; ,đặc biệt gỗ gi&aacute; tỵ (teck)</font></p><p><font size="4">&nbsp;</font></p><p><font size="4">sản xuất đồ gỗ nội thất ,mua b&aacute;n gỗ ,&nbsp;</font></p><p><font size="4">vậy c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n đơn vị c&oacute; nhu cầu vui long li&ecirc;n hệ&nbsp;</font></p><p><font size="4">mr; nguyễn th&agrave;nh danh&nbsp;</font></p><p><font size="4">đt ; 0919.47.98.27</font></p><p><font size="4">nh&agrave; ri&ecirc;ng ; 0613.616.959</font></p><p><font size="4">email ; thanhdanh339@gmail.com&nbsp;</font></p><p><font size="4">ch&agrave;o tr&acirc;n trọng v&agrave; hợp t&aacute;c&nbsp; </font><br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn thành danh
- Địa chỉ: 14/1 thị trấn định quán -h định quán -t đồng nai
- Điện thoại: 0919479827 - Fax: 0613616959
- email: thanhdanh339@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx