Trả lời vào chủ đề

Chủ quyền về Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là không thể chối cải. Hãy điền tên một trong hai quần đảo.
Top