Gỗ tràm bông vàng, tỷ trọng gỗ đạt trên 1000kg/m3

daugoi

Yến sào Gò Công
#1
Gỗ tràm bông vàng, tỷ trọng gỗ đạt trên 1000kg/m3

<font size="2"><font face="Arial">Chuy&ecirc;n cung cấp gỗ tr&agrave;m b&ocirc;ng v&agrave;ng.<br /><br />Nhận gia c&ocirc;ng xẻ gỗ tr&agrave;m theo quy c&aacute;ch xuất khẩu.</font><br /><br /><font face="Arial">Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nguồn gỗ tr&agrave;m quanh năm, số lượng kh&ocirc;nghạn chế. Tỷ trọng gỗ đạt tr&ecirc;m 1000kg/m3 .</font><br /><br /><font face="Arial">Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</font><br /><br /><strong><font face="Arial">C&ocirc;ng tyThuận H&ugrave;ng Wood.</font></strong><br /><br /><font face="Arial">ĐC: <font color="black">Quảng Vinh, Quảng Điền,Thừa Thi&ecirc;n Huế</font></font><font color="#252525"><font face="Arial">, Vi</font></font><font color="#252525"><font face="Arial">ệ</font></font><font color="#252525"><font face="Arial">t Nam</font></font><br /><br /><strong><font color="#252525"><font face="Arial">Mr.Thuận: 0917 678923</font></font></strong><font color="#252525"><font face="Arial">.</font></font><br /><br /><font color="#252525"><font face="Arial"><a href="http://chogo.vn/mt/links.php?url=http://www.gothuanhung.com/" target="_blank"><font color="#0000ff">www.gothuanhung.com</font></a></font></font><br /><br /><font color="#252525"><font face="Arial">Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn! </font></font><br /><!-- forum using plugin: "View more threads same category" of chiplove.9xpro --></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr. Thuận
- Địa chỉ: 126 Ly Thuong Kiet, P.7, Q.10, Tp.HCM
- Điện thoại: 0917678923 - Fax: 0908145981
- email: thuan0908145981@yahoo.com
 

daugoi

Yến sào Gò Công
#7
up

upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 

daugoi

Yến sào Gò Công
#9
Cần bán gấp gỗ tràm, keo xẻ theo qui cách

Chúng tôi đang có gỗ tràm, keo xẻ theo qui cách như sau:

Qui cách 1:

dày 25mm , ngang 140mm , dài 1250mm

Qui cách 2:

dày 25mm , ngang 110mm , dài 1250mm

Quí đối tác có nhu cầu xin vui lòng liên hệ: 0908 145981

Chân thành cảm ơn