*** GÒ VẤP cần thanh lý một số cây bonsai và sứ thái***

huybonsai

Lữ khách
#1
Do không có thời gian chăm sóc nên cần thanh lý một số cây bon sai và sứ thái cho ae nào có thời gian chăm sóc .Chi tiết mời anh em xem hình .Mua bán giao dịch tại nhà 487 lê quang định f1 .Q.GÒ VẤP.LH: 0938777633 GẶP KHOA
01: CÂY ME 30 NĂM TUỔI DÁNG BAY VÀ 01 ĐÔN CAO XƯA BÁN CHUNG MỘT CẶP KHÔNG BÁN ĐÔN LẺ. GIÁ : 20 TRIỆU02: CÂY TRANG DÁNG BÁN THÁC ĐỖ GIÁ : 7 TRIỆU
03: CÂY NGUYỆT QUẾ DÁNG TRỰC GIÁ: 7 TRIỆU04: CÂY MAI CHIẾU THỦY GIÁ : 2 TRIỆU


05: CÂY MAI CHIẾU THỦY LÁ NHỎ GIÁ : 1 TRIỆU 500 NGÀN


06: CÂY SUNG GIÁ : 1 TRIỆU 200 NGÀN


07: CÂY CẦN THĂNG GIÁ: ( ĐÃ BÁN)
08: CÂY ME GIÁ : 1 TRIỆU


09:CÂY LINH SAM GIÁ : 1 TRIỆU


09: SỨ THÁI NGUYÊN BẢN CHƯA LAI GHÉP GIÁ : 2 TRIỆU10: SỨ THÁI GIÁ : 1 TRIỆU


11: SỨ THÁI GIÁ: 700 NGÀN

12: SỨ THÁI GIÁ : 1 TRIỆU

THANK !!! AE VÀO COI CHO MÌNH XIN CHỮ UP . MÌNH XIN TRẢ LỄ AE ĐẦY ĐỦ.
 

Top