Gò Vấp: gà tre úa chân xanh mat râu.

la0soi

Lữ khách
#1
gò vấp gà tre úa chân xanh mat râu

em nó lai phi 50 gà rất xung, tại thã vườn nên đuôi em nó bị tưa. en nó đang trong t


hơi gian ra đuôi, lông ống rất n


hiều.em nó lai phi 50 gà rất xung, tại thã vườn nên đuôi em nó bị tưa. en nó đang trong t


hơi gian ra đuôi, lông ống rất n


hiều.--------

giá em nó là 800k SDT:01225198778
 

Last edited:
Top