Hà nội-Bán chó phú quốc

  • Thread starter Alasa123
  • Ngày gửi
A

Alasa123

Guest
#1
<p>do nh&agrave; nu&ocirc;i 4 ch&uacute; ch&oacute; to kh&aacute;c nhau, n&ecirc;n cần b&aacute;n ch&uacute; ch&oacute; đực ph&uacute; quốc b&eacute; nhất đi, để thuận lợi chăm s&oacute;c 3 ch&uacute; ch&oacute; to c&ograve;n lại. khỏe mạnh, nhanh nhẹn th&iacute;ch hợp với trang trại v&agrave; bảo vệ</p><p>li&ecirc;n hệ: Nguyễn Văn Dũng - 0944869599 địa chỉ: 151 Nguyễn Đức Cảnh <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Dũng
- Địa chỉ: 151 Nguyễn Đức Cảnh-Hà nội
- Điện thoại: 0944869599 - Fax:
- email: vandunghq@hqvietnam.vn
 

xuanthuktt

Lữ khách
#2
<p>do nh&agrave; nu&ocirc;i 4 ch&uacute; ch&oacute; to kh&aacute;c nhau, n&ecirc;n cần b&aacute;n ch&uacute; ch&oacute; đực ph&uacute; quốc b&eacute; nhất đi, để thuận lợi chăm s&oacute;c 3 ch&uacute; ch&oacute; to c&ograve;n lại. khỏe mạnh, nhanh nhẹn th&iacute;ch hợp với trang trại v&agrave; bảo vệ</p><p>li&ecirc;n hệ: Nguyễn Văn Dũng - 0944869599 địa chỉ: 151 Nguyễn Đức Cảnh <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Dũng
- Địa chỉ: 151 Nguyễn Đức Cảnh-Hà nội
- Điện thoại: 0944869599 - Fax:
- email: vandunghq@hq*********vn
giá bao nhiêu vậy anh?
 
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx