Hà Nội - bán khoai lang giá ưu đãi

  • Thread starter Hà Ná»™i, Bán khoai lang
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hà Nội, Bán khoai lang

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hà Nội, Bán khoai lang
- Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội
- Tel, Fax: 0985149873 ::: FaX
- email:
================================

<span class="Apple-style-span" style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium 'Times New Roman'; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span class="Apple-style-span" style="text-align: justify; line-height: 21px; font-family: arial; font-size: 19px">Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; khối lượng lớn k<span style="font-weight: bold">hoai lang t&iacute;m nhật, khoai lang ruột v&agrave;ng, khoai lang ruột trắng. Gi&aacute; cả ưu đ&atilde;i. li&ecirc;n hệ a.H&agrave;, sđt:0985 149 873</span></span></span>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top