Hà Nội, chuyên cung cấp gà giống các loại

  • Thread starter vanhue274
  • Ngày gửi
V

vanhue274

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Huế
- Địa chỉ: Hà Nội
- Tel, Fax: 0989.355.940
- email: vanhue.hua49@gmail.com
================================

<p>Ch&agrave;o c&aacute;c b&aacute;c!</p><p>Hiện tại, em đang cung cấp c&aacute;c giống g&agrave; như: g&agrave; &Aacute;c, Ai cập (thuần, lai), Lương Phượng...C&aacute;c giống g&agrave; n&agrave;y c&oacute; nguồn gốc từ Trung t&acirc;m thực nghiệm v&agrave; bảo tồn vật nu&ocirc;i - Vi&ecirc;n Chăn nu&ocirc;i Quốc gia.<br /></p><p>B&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua giống xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với em.</p><p>Ch&uacute;c sức khỏe v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng! <br /></p><p>&nbsp;</p>
 

Top