Hà Nội - Tìm chủ mới cho cún PQ vện

  • Thread starter PQ vện
  • Ngày gửi
P

PQ vện

Guest
#1
Do điều kiện công việc bận rộn nên muốn tìm chủ mới cho cún vện đực, đến bây giờ cún được 12 tháng tuổi. Đây là 1 trong số 5 con vện được chuyển từ SG của anh Nghĩa.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f6.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2011%2F11%2F19%2F22%2F25%2F13217163101667729390_574_0.jpg&hash=692446628671047a1dd2814004e8d924
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f6.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2011%2F11%2F19%2F22%2F25%2F1321716339336336727_574_0.jpg&hash=abd8780ffe9b24a41886bdaff51d9e44
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f6.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2011%2F11%2F19%2F22%2F26%2F13217163691848158381_574_0.jpg&hash=62c2105be093991fce6c7bbbb10a1667

Xem trực tiếp và thỏa thuận, liên hệ trước khi đến xem: 0912139354
 

Đối tácTop