Hà Nội--> trại dế Vĩnh Ngọc chuyên cung cấp dế giống,dê thịt...!

  • Thread starter Sinhtran11
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
S

Sinhtran11

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Sinhtran11
- Địa chỉ: Vĩnh Ngọc- Hà Nội
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: sinhtran11@gmail.com
================================

<p><font size="5">trại dế Vĩnh Ngọc nhận cung cấp dế giống, dế thịt cho c&aacute;c b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu trong tp H&agrave; Nội v&agrave; c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Bắc.</font></p><p><font size="5">trại dế Vĩnh Ngọc cung cấp dế c&aacute;c loại với gi&aacute; cả hợp l&yacute;:</font></p><p><font size="5" color="#ff00ff">+ 2.5k/ dế bố mẹ</font></p><p><font size="5" color="#ff00ff">+ 60k/ khay trứng 3000 trứng.</font></p><p><font size="5" color="#ff00ff">+ 210k/kg dế thương phẩm.</font></p><p><font size="5">b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu th&igrave; li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i nh&eacute;.</font></p><p><font size="5">địa chỉ trại dế của t&ocirc;i l&agrave;: th&ocirc;n Ngọc Chi- Vĩnh Ngọc- Đ&ocirc;ng Anh- H&agrave; Nội</font></p><p><font size="5">cạnh đường 6km từ QL3 đi l&ecirc;n cầu Thăng Long.</font></p><p><font size="5">điện thoại li&ecirc;n hệ; chị Sinh: <font color="#ff0033"><strong>0973012758</strong></font></font></p><p><font size="5"><strong><font color="#3333ff">Gmail</font></strong>: <font color="#ff3333"><strong><u>sinhtran11@gmail.com </u></strong></font></font></p><p><font size="5"><strong><font color="#0033ff">yahoo</font></strong>:<font color="#ff3333"> <em><strong>girlnoinhieu_kieu_11</strong></em></font> </font><br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop