hải dương : bán lợn rừng giống , lợn rừng thịt

  • Thread starter lonrunghaiduong
  • Ngày gửi
L

lonrunghaiduong

Guest
#1
<p><font size="2">trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang cung cấp sản phẩm lợn rừng giống lợn rừng thịt </font></p><p><font size="2">qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu về con giống v&agrave; thịt xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ </font></p><p><font size="2">xem h&agrave;ng v&agrave; b&aacute;o gi&aacute; tại chuồng . li&ecirc;n hệ sdd : 0972984772</font></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lonrunghaiduong
- Địa chỉ: hai duong
- Tel, Fax: ::: FaX 0972984772
- email: uocgi_85@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx