hải dương - cần hợp tác tiêu thụ gà sao thịt

nhimvanganquy

Thành viên mới
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: đình nghĩa
- Địa chỉ: tứ kỳ - hải dương
- Tel, Fax: ::: FaX 0972984772
- email: codon_motvisao_1982@yahoo.com
================================

<p>trại g&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i cần t&igrave;m cơ sở ti&ecirc;u thụ g&agrave; sao thịt số lượng lớn .khu vực hải dương v&agrave; hải ph&ograve;ng . đảm bảo nguồn cung ổn định , l&acirc;u d&agrave;i . </p><p>vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ :0972984772</p>
 

Top