Hải sản - Mực ống 30up xuất khẩu giá gốc từ vựa Phan Thiết

#1
<p class="MsoNormal"><strong><em><span style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif; color: red">VỰA HẢI SẢN HẢI DƯƠNG</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><em><span style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif; color: red">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP SỈ V&Agrave; LẺ C&Aacute;C LOẠI HẢI SẢN TƯƠI SỐNG</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Cambria, serif; color: #555555">Trụ sở: L&ocirc; 48A Cảng c&aacute; Phan Thiết &ndash; P. Đức Thắng &ndash; Tp. Phan Thiết<br /> VPĐD: 124/25B Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu &ndash; Phường 4 &ndash; Q.Ph&uacute; Nhuận &ndash; TPHCM<br /> MST: 3400376588</span><span style="font-family: Cambria, serif"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Cambria, serif">H&atilde;y t&igrave;m đến ch&uacute;ng t&ocirc;i khi qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu về:</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif; color: #002060">1. Mực trứng nguy&ecirc;n con</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif; color: #002060">2. Mực nang l&agrave;m sạch c&aacute;c loại</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif; color: #002060">3. Mực ống thịt c&aacute;c loại</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif; color: #002060">4. Mực l&aacute; (1 nắng)</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif; color: #002060">6. Bạch tuộc l&agrave;m sạch nguy&ecirc;n con</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif; color: #002060">7. Răng mực</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif; color: #002060">8. S&ograve;, ốc c&aacute;c loại</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif; color: #002060">9. Kh&ocirc; mực</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Cambria, serif">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Cambria, serif">H&atilde;y gọi ngay cho ch&uacute;ng t&ocirc;i để nhận bảng b&aacute;o gi&aacute; v&agrave; được tư vấn tận t&igrave;nh ngay khi đọc xong mẩu tin n&agrave;y nh&eacute; !</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Cambria, serif">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Cambria, serif">SĐT: 0919.880.311 (Ms. Hương)</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Cambria, serif">Skype: huongpham_hdc</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Cambria, serif">Email: huongpham_hdc@yahoo.com</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Cambria, serif">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Cambria, serif">Rất h&acirc;n hạnh được phục vụ!</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Thị Xuân Hương
- Địa chỉ: 124/25B Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.Phú nhuận
- Điện thoại: 0919880311 - Fax:
- email: huongpham_hdc@yahoo.com
 

ANC

Thành viên mới
#2
Chị vui lòng báo giá mực ống lửa 30up (hàng A đông tàu) đến 0913489630 nhé (có thể sms). Chúng tôi thu mua mặt hàng này không giới hạn số lượng nếu giá phù hợp.