Hải Sản Quảng Ngãi

#1

*Đặt hàng trực tiếp từ website : www.haisanquangngai.com

Hơn 100 hải sản tươi và ngon

Đặt hàng online, cực nhanh và thuận tiện:

*Gọi điện thoại trực tiếp cho chúng tôi: 0968.307.468

*www.facebook.com/liokjng

*Skype: haisanquangngai.com

*Yahoo: haisanquangngai

*Đặt hàng qua email: info@haisanquangngai.com***HẢI SẢN QUẢNG NGÃI ĐẢM BẢO SẢN PHẨM TƯƠI, NGON, CHẤT LƯỢNG, VỆ SINH, CAM KẾT HOÀN TIỀN NẾU CÓ VẤN ĐỀ VỀ SẢN PHẨM ***GIAO HÀNG TẬN NƠI NỘI THÀNH TP.HCM
BẢNG BÁO GIÁ HẢI SẢN QUẢNG NGÃI

1.Cá Sơn


Nguồn gốc:đánh bắt tại vùng biển miềnTrung,QuảngNgãi

Chế biến:nướng,… Giá:150.000đ/kg

2.Cá Chim


Nguồn gốc:đánh bắt tại vùng biển miềnTrung,QuảngNgãi

Chế biến:hấp,lẩu,nướng,nấu muốiớt,…
Giá:Cá lớn140.000đ/kg,Cánhỏ110.000đ/kg

3.CáThu


Nguồn gốc:đánh bắt tạivùng biển miềnTrung,QuảngNgãi

Chế biến:chả,chàbông,sốtcà,nướng,lẩu, … Giá:180.000đ/kg

4.Cá Thóc (bãtrầu,trao tráo)

Nguồn gốc:đánh bắt tạivùng biển miềnTrung,QuảngNgãi

Chế biến:nướng,nấu ngót,kho … Giá:100.000đ/kg

5.Cá Đuối

Nguồn gốc:đánh bắt tạivùng biển miềnTrung,QuảngNgãi

Chế biến:nướng,nấuchua,lẩu,… Giá:80.000đ/kg

6.Cá Căng


Nguồn gốc:đánh bắt tạivùng biển miềnTrung,QuảngNgãi

Chế biến:nấu ngót,… Giá:100.000đ/kg

7.Cá Mú Sao
[/URL]
Nguồn gốc:đánh bắt tạivùng biển miềnTrung,QuảngNgãi

Chế biến: lẩu,hấp,nấuchua,… Giá:160.000đ/kg

8.Mực Cơm(Bút)
[/URL]

Nguồn gốc:đánh bắt tạivùng biển miềnTrung,QuảngNgãi

Chế biến: lẩu,hấp,nướng,chiên,xàochuangọt,… Giá:120.000đ/kg

9.Ốc Giá
[/URL]
Nguồn gốc:đánh bắt tạivùng biển miềnTrung,QuảngNgãi

Chế biến: luộc,xào xả ớt trộn gỏi,… Giá:120.000đ/kg

10. MựcỐng
[/URL]
Nguồn gốc:đánh bắt tạivùng biển miềnTrung,QuảngNgãi

Chế biến: lẩu,hấp,nướng,chiên,xàochuangọt,… Giá:200.000đ/kg

11. Cá Liệt
[/URL]
Nguồn gốc:đánh bắt tạivùng biển miềnTrung,QuảngNgãi

Chế biến:nấu ngót,kho,… Giá:100.000đ/kg

12. Ốc Giấm
[/URL]
Nguồn gốc:đánh bắt tạivùng biển miềnTrung,QuảngNgãi

Chế biến: luộc,xàoxả ớt,trộngỏi,… Giá:120.000đ/kg

13.Cá Phèn
[/URL]
Nguồn gốc:đánh bắt tạ ivùng biển miềnTrung,QuảngNgãi

Chế biến:kho,chiên,nướng,… Giá:75.000đ/kg

14. Cá Tín
[/URL]
Nguồn gốc:đánh bắt tạivùng biển miềnTrung,QuảngNgãi

Chế biến:kho,chiên giòn,nướng,… Giá:80.000đ/kg

15. Cá Mối
[/URL]
Nguồn gốc:đánh bắt tại vùng biển miền Trung,QuảngNgãi

Chế biến: làm chả,kho hành,nướng,… Giá:50.000đ/kg

16. Cá Mú
[/URL]
Nguồn gốc:đánh bắt tại vùng biển miềnTrung,QuảngNgãi

Chế biến: lẩu,hấp,nấu chua,… Giá:160.000đ/kg

17. Cá Ngừ
[/URL]
Nguồn gốc:đánh bắt tại vùng biển miềnTrung,QuảngNgãi

Chế biến:kho,chiên,sốtcà,nấu ngót,… Giá:60.000đ/kg


18. Cá Đổng
[/URL]
Nguồn gốc:đánh bắt tạivùng biển miềnTrung,QuảngNgãi

Chế biến:kho,chiên,nướng,… Giá:130.000đ/kg