Hàm lượng kim loại nặng trong phân bón ?!

  • Thread starter khucthuydu
  • Ngày gửi
Nhờ Các bác lão làng trong ngành phân bón chia sẽ kinh nghiệm về hàm lượng kim loại nặng trong phân bón. Bao nhiêu thì được phép sử dụng và không độc hại ???
Điển hình là bên em thử lấy mẫu phân bón sau đem đi phân tích cho ra kết quả .

Xin cho ý kiến về kết quả phân tích của loại phân bón trên ?? có chút ý nghĩa nào cho cây trồng không ?, gì chứ phần này em hơi bị yếu:2cat::TẠI SAO TRONG TRONG QCVN03:2008/BTNMT không thấy đề cập đến mức giới hạn của thủy ngân(hg).
"Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất"
 baby_plm

baby_plm

nông dân làm biếng
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GIỚI HẠN CHO PHÉP CỦA KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÁC CHẤT ĐỘC HẠI VÀ VI SINH VẬT GÂY HẠI TRONG PHÂN BÓN

Khổ thân KTD quá. Mấy cái chuẩn này có hết rồi. Click vào 2 link trên để download và xem bảng chính nha.

Kết quả giám định ở hình 1 thì ok rồi, khỏi phải bàn. Kết quả giám định ở hình 2 thì cần xem xét 1 chút vì hàm lượng asen vừa đạt ngưỡng max cho phép.

Kim loại nặng trong đất và phân bón ít có nghĩa lý gì trên cây trồng (trừ khi nó cao quá mức thì cũng có ảnh hưởng 1 chút tới tốc độ phát triển của cây và tạo đột biến). Chủ yếu có ý nghĩa trong việc dùng thành phẩm của cây trồng bị nhiễm những thứ đó cho vật nuôi và con người thôi. Ăn trong thời gian dài thì "tèo" có ngày và đặc biệt là Salmonella - khuẩn tả (cái này thèo "tèo" nhanh lắm).
 
Last edited:
C

cayngodong

Thành viên mới
Ghê thật. Không hiểu gì hết!
Ai bị tâm thần mới hết, đọc xong trở lại bệnh viện luôn.
 

Quảng cáoTop