hamster bingo SHOP ,khuyến mãi CUỐI NĂM GIÁ CỰC KHỦNG,,

  • Thread starter Hamsterbingo
  • Ngày gửi
H

Hamsterbingo

Lữ khách
#1
hamster bingovui tết đón xuân,tưng bừng hạ giá
chương trình như sau:
vàng chanh:80k/ bé
robo mặt nâu: 70k/bé
isabell: 100k/bé
bò sữa: 50k/bé(nâu hoặc vàng)
panda: 30k/bé
ww:60k/bé
CHỈ ÁP DỤNG: khi khách hàng mua các bé như giá trên phải mua vật dụng có hóa đơn trên 120k.
từ ngày 31/12-25/1--2012
call:0937518581(huy)
địa chỉ:12 nguyễn đình chi,p9,q6,hcm.

xích đu - 25.000 VNĐ
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f9.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2011%2F12%2F30%2F21%2F20%2F13252548081634735675_574_0.jpg&hash=6b51fb83aa5da2e63db4721a9d3f181e


whell nhím - 75.000 VNĐ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f9.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2011%2F12%2F30%2F21%2F18%2F1325254696799962166_574_0.jpg&hash=e0b4b1f92ee6a4815c69ed915ce0cfc6


whell đại - 65.000 VNĐ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f9.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2011%2F12%2F30%2F21%2F17%2F13252546702054028102_574_0.jpg&hash=5897aae59bcbc8d7f4a59b610a25804d


whell trung - 39.000 VNĐ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f9.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2011%2F12%2F30%2F21%2F15%2F13252545431549651625_574_0.jpg&hash=47e47ce21ba756d475e6762dc3600988


whell robo - 32.000 VNĐ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f9.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2011%2F12%2F30%2F21%2F14%2F1325254467326504149_574_0.jpg&hash=19efe0fce977195ea0c48676eaff570e


nhà nhím lớn - 95.000 VNĐ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f9.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2011%2F12%2F30%2F21%2F07%2F1325254031405264863_574_0.jpg&hash=5c1d411301eedcd736ab731e9987260c


nhà bear trung mái - 59.000 VNĐ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f9.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2011%2F12%2F30%2F21%2F06%2F13252539751027492126_574_0.jpg&hash=ec521a3c16cf1dec0f08694c4f17c169


bồn tắm - 26.000 VNĐ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f9.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2011%2F12%2F30%2F21%2F05%2F132525393333571869_574_0.jpg&hash=dfc902f1d6da080c83c353f194d2ed94


nhà hộp nhỏ - 33.000 VNĐ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f9.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2011%2F12%2F30%2F21%2F04%2F13252538562073553848_574_0.jpg&hash=d9019bab8970921ef463af0ef90b406d


nhà bear lớn - 55.000 VNĐ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f9.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2011%2F12%2F30%2F21%2F03%2F13252537811428383388_574_0.jpg&hash=a5b1f36225df13ba12a59c596e401631


nhà tháp - 28.000 VNĐ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f9.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2011%2F12%2F30%2F21%2F01%2F13252537051366595658_574_0.jpg&hash=9849338e2ec96c0eff8852e775de8fe0


nhà tầng nhỏ - 41.000 VNĐ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f9.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2011%2F12%2F30%2F21%2F01%2F1325253664601484724_574_0.jpg&hash=fd36899cdfce318374b7e193588a9914


nhà sàn - 39.000 VNĐ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f9.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2011%2F12%2F30%2F21%2F00%2F1325253610527814269_574_0.jpg&hash=91e3d2305893303fa08c2cd417e60f9e


nhà treo - 30.000 VNĐ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f9.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2011%2F12%2F30%2F20%2F58%2F1325253527671735467_574_0.jpg&hash=3fe8c376c59680f8fa797b443a5f7a19


nhà vườn - 27.000 VNĐ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f9.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2011%2F12%2F30%2F20%2F57%2F13252534261473175796_574_0.jpg&hash=643b13432096ea091ceb47c74851813b


nhà trung1 - 27.000 VNĐ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f9.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2011%2F12%2F30%2F20%2F56%2F1325253384829880347_574_0.jpg&hash=6891c786bd7d264d027c65f139cf70a2


nhà trung - 27.000 VNĐ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f9.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2011%2F12%2F30%2F20%2F55%2F13252533392092444466_574_0.jpg&hash=9a4eff65faa894cb2b7643dc457c6e4f


nhà nhỏ - 19.000 VNĐ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f9.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2011%2F12%2F30%2F20%2F52%2F132525316925933018_574_0.jpg&hash=49ead9b70103c93aaa8e5e1c3af8d218


máng ăn - 13.000 VNĐ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f9.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2011%2F12%2F30%2F20%2F51%2F13252530861901789165_574_0.jpg&hash=83f92647b7339a0b5ffbee56709c7819


ống chui nhỏ - 18.000 VNĐ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f9.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2011%2F12%2F30%2F20%2F49%2F1325252995987711056_574_0.jpg&hash=80393b3d7d304948332f01c2f8034f20


bập bênh nhỏ - 18.000 VNĐ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f9.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2011%2F12%2F30%2F20%2F48%2F1325252935826492284_574_0.jpg&hash=7c53677780481358ed82ba40f115f9c5


bình 125ml - 35.000 VNĐ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f9.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2011%2F12%2F30%2F20%2F47%2F1325252863653281870_574_0.jpg&hash=c73f1edebd5f5851183ec82bde8f409a
 

Đối tácTop