hạt điều Bình Phước đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý

  • Thread starter meomeo2730
  • Ngày gửi
M

meomeo2730

Guest
#1
<font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">B&aacute;n bu&ocirc;n, b&aacute;n lẻ hạt điều B&igrave;nh Phước đảm bảo chất lượng(tại H&agrave; Nội)<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">M&igrave;nh đang ở tại H&agrave; Nội,m&igrave;nh c&oacute; nguồn hạt điều từ gia đ&igrave;nh ở B&igrave;nh Phước, điều vườn nh&agrave; lu&ocirc;n, đảm bảo chất lượng, sắp tết rồi, ai cũng muốn c&oacute; qu&agrave; ngon m&agrave; độc, gi&aacute; cả lại phải chăng để &nbsp;tặng, để biếu hay đơn giản l&agrave; một&nbsp; m&oacute;n đặc biệt để tiếp kh&aacute;ch với gi&aacute; cả phải chăng dao động từ 200k đến 250k/1kg t&ugrave;y từng thời điểm v&agrave; chất lượng điều loại A,B,C<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">Ngo&agrave;i ra m&igrave;nh c&ograve;n cung cấp c&agrave; ph&ecirc; trộn rất thơm ngon, gi&aacute; dao động từ 120k đến 200k, c&aacute;c bạn c&oacute; thể đến tận nơi xem h&agrave;ng, với số lượng nhiều m&igrave;nh c&oacute; thể mang đến giao h&agrave;ng tận nơi.<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">Với những của h&agrave;ng tạp h&oacute;a, sạp h&agrave;ng muốn c&oacute; nguồn h&agrave;ng để b&aacute;n m&igrave;nh sẽ cung cấp đủ số lượng, đảm bảo h&agrave;ng chất lượng<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">Tạm thời ai muốn order h&agrave;ng th&igrave; li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh qua số đt: 0987 40 80 43(miss H&ograve;a), m&igrave;nh sẽ trao đổi cụ thể.<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><span /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hà Thu Hoà
- Địa chỉ: số 12, ngách 91/50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
- Điện thoại: 0437731084 - Fax: 0987 40 80 43
- email: meoxinh2730@yahoo.com.vn