HẠT ƯƠI XUẤT KHẨU

  • Thread starter PHAMDUYQUANG
  • Ngày gửi
P

PHAMDUYQUANG

Guest
#1
<p><font size="4">Nh&agrave; T&ocirc;i c&oacute; trữ khoảng 10 tấn hạt lười ươi . Anh/chị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu thu gom mặt h&agrave;ng n&agrave;y th&igrave; vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ.</font></p><p><font size="4"> ĐT: 0979699227 ( gặp Quang ) or 0979403567 ( gặp C&ocirc; Tưởng )<br /><br /> H&Agrave;NG ĐẸP ĐỦ TI&Ecirc;U CHUẨN XUẤT KHẨU. Mong được hợp t&aacute;c.</font> </p><p><font size="4">Ch&uacute;c th&agrave;nh c&ocirc;ng.&nbsp;</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: PHẠM DUY QUANG
- Địa chỉ: ĐÔNG GIANG QUẢNG NAM
- Điện thoại: 0979399227 - Fax:
- email: DUYQUANG8804@YAHOO.COM
 

#2
Mình đang có ý định kinh doanh về hạt lười ươi tại Hà Nội. Bạn có thể cho mình xin chi tiết thông tin về loại sản phẩm này (hình ảnh sản phẩm, bao bì, video ...nếu có) và chính sách đại lý của bạn không?

Email: doanminhnghiep@gmail.com
DĐ: 0913.358.018
 
Top