Hcm-bán Bulldog Cái đang Lên Giống

#1
DO KHÔNG CÓ ĐIỀU KỆN NHÂN GIỐNG, NÊN CẦN BÁN EM BULLDOG CÁI ĐANG LÊN GIỐNG.
CHÓ THUẦN CHỦNG.
LIÊN HỆ 0983647165 GẶP BÌNH

 

Top