HCM- Bán gà tơ bổn Tiền Giang

  • Thread starter vista1212
  • Ngày gửi
V

vista1212

Guest
#1
1.Gà trống cú chân xanh 5 tháng tuổi
Giá: 1 triệu (Gà bổn bang đàng hoàng nên giá hơi cứng, AE quan tâm có thể thương lượng)

[TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1, width: 20"][/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
[TABLE="class: tborder, align: center"]
<tbody>[TR]
[TD="class: alt1"][/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

[TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]


[TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1, width: 20"][/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]


[TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1, width: 20"][/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]2 .Mái khét sữa, chân trắng

[TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1, width: 20"][/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE][TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1, width: 20"][/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE][TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1, width: 20"][/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE][TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1, width: 20"][/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
3. Gà điều chân xanh

[TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1, width: 20"][/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE][TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1, width: 20"][/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE][TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1, width: 20"][/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
4. Gà vàng chân xanh (chân trái có vảy Phủ Địa)
[TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1, width: 20"][/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE][TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1, width: 20"][/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE][TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1, width: 20"][/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]5. Gà vang chân xanh- em gà trên (2 chân đều có vảy Phủ Địa)
[TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1, width: 20"][/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE][TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1, width: 20"][/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE][TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1, width: 20"][/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]5. Gà khét (em này hơi nhát nên khó chụp)
[TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1, width: 20"][/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE][TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1, width: 20"][/TD]
[TD="class: td2"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
Mình ở Hóc Môn,Ae nào quan tâm liên hệ : 01256460464 (A. Hiếu)
Nhà cách bến xe An Sương 50m,alo mình ra đón.