HCM Bán nghệ đỏ, vàng Tươi

  • Thread starter tranhuong807@gmail.com
  • Ngày gửi
T

tranhuong807@gmail.com

Guest
#1
<strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Chuy&ecirc;n cung cấp nghệ v&agrave;ng, nghệ đỏ số lượng lớn(tươi, kh&ocirc;, bột).Nghệ đ&aacute;p ứng ti&ecirc;u chuẩn xuất khẩu<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">1.Nghệ tươi:<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Size:5-8 cm<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Bao b&igrave;:20kg-30kg bao lưới hoặc theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">2.Nghệ kh&ocirc;: cắt l&aacute;t, củ<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Loại: nghệ củ<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Độ ẩm: tối đa 14%<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Bao b&igrave;: 50kg/junny<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Chiều d&agrave;i: 2-5cm<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Độ d&agrave;y: 0.3-1.3cm<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">M&agrave;u sắc: m&agrave;u v&agrave;ng tự nhi&ecirc;n<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Giao h&agrave;ng: tối đa 15 ng&agrave;y <br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Nguồn gốc: Vietnam<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Cung cấp quanh năm<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Đt:01654.662.912 Ms.Huong<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Email: tranhuong807@gmail.com<br /></font></font></strong>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Hương
- Địa chỉ: 18/2x, Cây trâm,P.9,gò Vấp,TP.HCM
- Điện thoại: 01654662912 - Fax:
- email: tranhuong807@gmail.com
 

Đối tácTop