Bán Hcm - cần bán 2 cây mai sù to đẹp và 1 cây mai hình thú 1 cây quái có 1 không 2

#1
up mở hàng

CÂY 1 :
- SÙ TOÀN THÂN
- HOA ĐẸP
- HOÀNH : 67CM
- ĐẾ ĐẸP
- GIÁ : 90T
R

[/url] IMG_0332 by truongquocson2611, on Flickr[/IMG]

IMG_0324 by truongquocson2611, on Flickr

IMG_0325 by truongquocson2611, on Flickr

IMG_0340 by truongquocson2611, on Flickr

CÂY 2 :
- SÙ
- HOÀNH : 80 CM
- TÀNG ĐẸP, LỚN
- ĐẾ KHỦNG

- GIÁ : 180 TR
[/url] IMG_0331 by truongquocson2611, on Flickr
[/url] IMG_0330 by truongquocson2611, on Flickr[/IMG]

IMG_0331 by truongquocson2611, on Flickr

IMG_0328 by truongquocson2611, on Flickr


CÂY 3 :
- DẾ HÌNH THÚ
- HOA ĐẸP
- VỀ CHƠI LIỀN

- GIÁ : 35TR

[/url] IMG_0338 by truongquocson2611, on Flickr[/IMG]


IMG_0333 by truongquocson2611, on Flickr

IMG_0334 by truongquocson2611, on Flickr
[/url] IMG_0333 by truongquocson2611, on Flickr[/IMG]

IMG_0337 by truongquocson2611, on Flickr


CÂY 4 : CÓ 1 KHÔNG 2
NHỜ MẤY BÁC GỚP Ý DÙM
ĐƯỢC GIÁ MÌNH CŨNG BÁN

IMG_0310 by truongquocson2611, on Flickr

IMG_0309 by truongquocson2611, on Flickr

IMG_0309 by truongquocson2611, on Flickr

IMG_0311 by truongquocson2611, on FlickrBÁC NÀO CÓ NHU CẦU LIÊN HỆ : 0908319391 ( CÓ TL )

--------

up mở hàng
 

Last edited:
Top