Hcm - cần bán 2 cây mai sù to đẹp

#1
CÂY 1 :
- SÙ TOÀN THÂN
- HOA ĐẸP
- HOÀNH : 67CM
- ĐẾ ĐẸP
- GIÁ :65T
R

[/url] IMG_0332 by truongquocson2611, on Flickr[/IMG]

IMG_0324 by truongquocson2611, on Flickr

IMG_0325 by truongquocson2611, on Flickr

IMG_0340 by truongquocson2611, on Flickr

CÂY 2 :
- SÙ
- HOÀNH : 80 CM
- TÀNG ĐẸP, LỚN
- ĐẾ KHỦNG

- GIÁ : 130 TR
[/url] IMG_0331 by truongquocson2611, on Flickr
[/url] IMG_0330 by truongquocson2611, on Flickr[/IMG]

IMG_0331 by truongquocson2611, on Flickr

IMG_0328 by truongquocson2611, on Flickr