HCM Chuyên Bán bắp tươi và dưa hấu các loai số lượng lớn

  • Thread starter dongduyus
  • Ngày gửi
D

dongduyus

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: 157 le thi hong gam
- Tel, Fax: 0909219020
- email: dongduyus@yahoo.com
================================

<p>Hiện Vựa bắp 3 Nghiệp (tr&ecirc;n 40 năm th&acirc;m ni&ecirc;n từ chợ Cầu Muối) của ch&uacute;ng t&ocirc;i đang kinh doanh mặc h&agrave;ng Bắp Tr&aacute;i tươi v&agrave; Dưa hấu c&aacute;c loại. Qu&yacute; c&ocirc;ng ty n&agrave;o c&oacute; nhu cầu Mua hoặc muốn hợp đồng mặt h&agrave;ng tr&ecirc;n với số lượng lớn xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ 0909 219020&nbsp; găp Duy . hoăc email dongduyus@yahoo.com<br /></p><p>&nbsp;</p>
 

Đối tác


Top