HCM- Cung cấp củ hành đỏ India

  • Thread starter tuithanki
  • Ngày gửi
T

tuithanki

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ms Phong
- Địa chỉ: Q1, TPHCM
- Tel, Fax: 012155531472 ::: FaX
- email: tuithanki@yahoo.com
================================

<img src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2010/12/21/163341/201012095938_india_onion__7_.jpg" border="0" /><font size="3"><font color="#0000ff">&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n nhập khẩu h&agrave;nh đỏ Ấn&nbsp;Độ v&agrave; xuất khẩu h&agrave;nh t&iacute;m Vĩnh Ch&acirc;u. C&aacute;c c&ocirc;ng ty thương mại, vựa rau củ quả c&oacute; nhu cầu xuất khẩu h&agrave;nh t&iacute;m Vĩnh Ch&acirc;u v&agrave; q</font><font color="#0000ff">u&yacute; c&ocirc;ng ty, nh&agrave; m&aacute;y chế biến h&agrave;nh phi c&oacute; nhu cầu nhập khẩu h&agrave;nh đỏ Ấn&nbsp;Độ với số lượng lớn xin li&ecirc;n hệ: Ms Phong, Email: </font><a href="http://www.quangcaosanpham.com/redirector.php?url=mailto:tuithanki@yahoo.com" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color: #0909ae">tuithanki@yahoo.com</span></a><span style="font-size: larger"><span style="font-size: small; color: #0000ff; font-family: Arial">. Địa chỉ cty tại TPHCM. </span></span></font>
 

Đối tácTop