HCM-Gà Tân Châu đủ sắc Nhạn, Khét, Chuối, Điều, Bông.

A-Z

Nhà nông nghiệp dư
#4
Bạn có nhiều gà đẹp quá! Up cho bạn đắt khách.
 

truongnhuquynh

Thành viên mới
#5
Thanks Mod nhiều nghen.<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="if(typeof(jsCall)=='function'){jsCall();}else{setTimeout('jsCall()',500);}" id="jsProxy" type="hidden">
 

truongnhuquynh

Thành viên mới
#6
Lên cho ACE thấy nè.
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="if(typeof(jsCall)=='function'){jsCall();}else{setTimeout('jsCall()',500);}" id="jsProxy" type="hidden">
 

truongnhuquynh

Thành viên mới
#7
Lên con.
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="if(typeof(jsCall)=='function'){jsCall();}else{setTimeout('jsCall()',500);}" id="jsProxy" type="hidden">
 

A-Z

Nhà nông nghiệp dư
#9
Bác cho giá con gà mái này bao tiền nhé. Gà Mái: Khét sữa Bông (đang ấp ai có nhu cầu bán luôn). Dáng Chuẩn, Mồng dâu, chân Vuông.

---------------
- Gà Mái: Khét sữa Bông (đang ấp ai có nhu cầu bán luôn). Dáng Chuẩn, Mồng dâu, chân Vuông
Bác cho xin giá của con gà mái khét sữa bông nhé.
 
Last edited:

truongnhuquynh

Thành viên mới
#10
Bác cho giá con gà mái này bao tiền nhé. Gà Mái: Khét sữa Bông (đang ấp ai có nhu cầu bán luôn). Dáng Chuẩn, Mồng dâu, chân Vuông.

---------------

Bác cho xin giá của con gà mái khét sữa bông nhé.
Bác cứ alo e nhé AE nói chuyện trực tiếp qua đt cho dễ hen. 0907.393.303

<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="if(typeof(jsCall)=='function'){jsCall();}else{setTimeout('jsCall()',500);}" id="jsProxy" type="hidden">
 

truongnhuquynh

Thành viên mới
#11
Cuối ngày chúc ACE ngủ thật ngon nhé.
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="if(typeof(jsCall)=='function'){jsCall();}else{setTimeout('jsCall()',500);}" id="jsProxy" type="hidden">
 

truongnhuquynh

Thành viên mới
#12
lên cho ACE thấy nè.
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="if(typeof(jsCall)=='function'){jsCall();}else{setTimeout('jsCall()',500);}" id="jsProxy" type="hidden">
 

truongnhuquynh

Thành viên mới
#14
Lên cái nà.
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="if(typeof(jsCall)=='function'){jsCall();}else{setTimeout('jsCall()',500);}" id="jsProxy" type="hidden">
 
Top