HCM- Phá giá gà Tân Châu: Nhạn, Khét Vàng, Khét Đỏ, Điều.

  • Thread starter truongnhuquynh
  • Ngày gửi
T

truongnhuquynh

Thành viên mới
#1
Tình hình là k có time nuôi nữa nên bán rẻ phá giá Vài em gà dưới là 1tr1/tất cả. Mua riêng lẻ thì alo nhé Vì giá sẽ cao hơn tí so Với mua hết. (Thanh lí mà)
Mái Nhạn chuẩn bị đẻ lứa 2.
Thông tin: Chân Vuông rảnh, lông hình thẳng, mồng Dâu, gà khỏe mạnh.proxy.php?image=http%3A%2F%2Fni9.upanh.com%2Fb5.s1.d5%2Fb2d4532b4a81ac6400c17d7a59af4978_40627809.sdc11083resize.jpg&hash=0666edf3e634505085ae1f29bd351b7c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fni6.upanh.com%2Fb4.s1.d5%2F746db8fdfcca1d50f72e75af40f801eb_40627806.sdc11082resize.jpg&hash=4f06a43f1850f2b6e7fc17a46b25a783
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fni0.upanh.com%2Fb4.s1.d5%2Fccc1a26e80453798dd5954ff4185b959_40627810.sdc11087resize.jpg&hash=a0097f5b078cc34aa0fe3e01a483e6b1

Mái Khét chuẩn bị đẻ lứa 2.
Thông tin: Chân Vuông rảnh, lông hình thẳng, mồng Dâu, mặt râu, gà khỏe mạnh.proxy.php?image=http%3A%2F%2Fni1.upanh.com%2Fb4.s13.d3%2Fc6562bc117ee99423a84d700280022f0_40627811.sdc11089resize.jpg&hash=73145be2210726c4e6a86cb485f1a59b
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fni2.upanh.com%2Fb5.s24.d2%2Fcf4b092372dbc460d181b22b7b6e7ca0_40627812.sdc11092resize.jpg&hash=1c785e13be5ecc54b4e69b45cf629718

Mái Khét đang rớt hột.
Thông tin: Chân Vuông rảnh, lông hình thẳng, mồng Dâu, mặt Râu, gà khỏe mạnh.proxy.php?image=http%3A%2F%2Fni5.upanh.com%2Fb1.s25.d1%2F63e72e46013875aa706236c7e3987cc0_40627825.sdc11102resize.jpg&hash=ece4244364371bd6f310e7bfb09caef0

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fni4.upanh.com%2Fb4.s15.d1%2F35da651cfa19595464b6c343b6cdad96_40627814.sdc11093resize.jpg&hash=ebada4faa0e6296d6590bc2588d469d1
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fni0.upanh.com%2Fb4.s13.d3%2Fef54de8f4ec69800145ce746de0acc80_40627820.sdc11101resize.jpg&hash=68dd8ebbbcc8ff7488b370e2f3e95d11

Trống Điều 6 tháng tuổi.
Thông tin: Chân Vuông rảnh, lông hình thẳng đang phún lông tơ, mồng lá, gà khỏe mạnh.proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnh0.upanh.com%2Fb1.s24.d1%2Fb600a229c0b4b69499ea96d39ed86a2d_39789410.sdc10895resize.jpg&hash=42657ab3eae1b6dc7ef1f7a2e55e4d9d
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnh2.upanh.com%2Fb6.s25.d1%2Fc8be88bf5337205ebe8d598787027fc5_39789412.sdc10898resize.jpg&hash=21e0b953bd5afdb830b6edaaa1302d42
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnh3.upanh.com%2Fb6.s1.d5%2F9bac0a337847e6dd3b072714d57e8cb4_39789423.sdc10899resize.jpg&hash=8bb43dfb6c828d3bbad1ef5800c02eb8

LH: 0907.393.303
Home: 08.39.606.777
Add: 219/115a mai xuân thưởng P6 Q6.
 

tigergreen

tigergreen

Lữ khách
#8
ké với thanks
e bán 4 con chim côg má vàng trưởng thành.
3 hưu sao trưởng thành. 10 con nhím trưởng thành , v ngựa giống đua. xem tại tân an , long an. chuyên cung cấp gà tre kiểng Tân Châu
call 0909 676 679 phúc
thanks

 
T

truongnhuquynh

Thành viên mới
#9
ké với thanks
e bán 4 con chim côg má vàng trưởng thành.
3 hưu sao trưởng thành. 10 con nhím trưởng thành , v ngựa giống đua. xem tại tân an , long an. chuyên cung cấp gà tre kiểng Tân Châu
call 0909 676 679 phúc
thanks

Nếu muốn bán bác nên lập topic như vậy là rao ké hơi bất lịch sự nhưng dù sao cũng thanks bác up dùm.
 

Đối tácTop