HCM - Phun sương làm mát ....Mùa xuân bên cửa sổ

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty Vạn Vinh
- Địa chỉ: 44 Ký Con, P. Nguyễn Thái BÌnh, Q.1, TPHCM
- Tel, Fax: 08.3821.5237 / 3.2211.8238 FaX 08.3915.2328
- email: vanvinhcompany@gmail.com
================================

<p> <!--{12496370532220}--><!--{12496370532221}--><!--{12496370532222}--></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-weight: normal">&shy;&shy;&shy;&shy;&shy;&shy;<span style="font-size: medium">Để l&agrave;m đẹp cửa sổ v&agrave; mang ng&ocirc;i nh&agrave; đến gần hơn với tự nhi&ecirc;n, bạn c&oacute; thể tự tay thiết kế n&ecirc;n những bồn hoa nơi bậu cửa. Những bồn hoa d&acirc;n d&atilde; v&agrave; rực rỡ sắc m&agrave;u sẽ gi&uacute;p ng&ocirc;i nh&agrave; của bạn tr&agrave;n đầy sức sống v&agrave; quyến rũ. <img border="0" src="http://static.timnhanh.com/yumeblog/fck/editor/images/emotions/8.gif" /></span></span></strong></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt; font-weight: normal"><span style="font-size: medium"><img border="0" src="http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20090727/thietbihoinuoc/source/cuaso1-502147.jpg" /></span></span></strong></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"> <!--{12496370532223}--><!--{12496370532224}--><!--{12496370532225}--></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium">Nếu kh&ocirc;ng l&agrave; những bồn hoa được thiết kế theo nh&agrave; <em>(ngay từ đầu) </em>với cả hệ thống kỹ thuật <em>(điện nước)</em> theo k&egrave;m <em>(thường l&agrave; loại bồn x&acirc;y ki&ecirc;n cố bằng b&ecirc; t&ocirc;ng)</em> th&igrave; những loại bồn hoa thiết kế bằng sắt, gỗ... cho cửa sổ vẫn lu&ocirc;n được ưa chuộng. Với những loại bồn hoa linh hoạt hoạt n&agrave;y, bạn cũng c&oacute; thể dễ d&agrave;ng sử dụng, th&aacute;o r&aacute;p t&ugrave;y &yacute; cũng như cập nhật mẫu m&atilde; thời trang theo từng thời kỳ hoặc t&ugrave;y theo... cảm x&uacute;c của m&igrave;nh. <img border="0" src="http://static.timnhanh.com/yumeblog/fck/editor/images/emotions/53.gif" /></span><span style="font-size: 14pt"></span><span style="font-size: medium"><br /> </span><span style="font-size: 14pt"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium">Kh&ocirc;ng qu&aacute; phụ thuộc v&agrave;o nh&agrave; thiết kế, bạn cũng c&oacute; thể ngẫu hứng thiết kế n&ecirc;n những bồn hoa d&acirc;n d&atilde;, ngộ nghĩnh từ những vật liệu sẵn c&oacute; trong nh&agrave;.<br /> Tuy nhi&ecirc;n khi thiết kế, bạn n&ecirc;n ch&uacute; &yacute; xem những bồn hoa của m&igrave;nh c&oacute; ph&ugrave; hợp với kiến tr&uacute;c của ng&ocirc;i nh&agrave;. Một bồn hoa đ&uacute;c bằng b&ecirc;t&ocirc;ng với những hoa văn đắp nổi rườm r&agrave; hiển nhi&ecirc;n sẽ kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với một kiến tr&uacute;c hiện đại, tối giản.</span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center"><span style="font-size: medium"><img border="0" src="http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20090727/thietbihoinuoc/source/kgs-cuaso-10-386418.jpg" /></span></p> <p class="MsoNormal"> <!--{12496370532226}--><!--{12496370532227}--><!--{12496370532228}--></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium">Nếu kh&ocirc;ng muốn mất qu&aacute; nhiều c&ocirc;ng sức cho việc chăm s&oacute;c, bảo dưỡng, bạn c&oacute; thể chọn những loại hoa hoặc c&acirc;y trồng d&agrave;i ng&agrave;y, c&oacute; độ bền cao. Tuy nhi&ecirc;n để tạo những cảm x&uacute;c mới mẻ với kh&ocirc;ng gian sống, bạn c&oacute; thể chọn hoa theo thời tiết hoặc từng m&ugrave;a cũng như thay c&aacute;c loại hoa l&aacute; bằng c&aacute;c loại c&acirc;y cho quả như c&agrave; chua, ớt... C&aacute;c loại quả c&oacute; m&agrave;u sắc tươi tắn cũng c&oacute; t&aacute;c dụng t&ocirc; điểm, l&agrave;m đẹp cho &quot;mắt của nh&agrave;&quot;. <img border="0" src="http://static.timnhanh.com/yumeblog/fck/editor/images/emotions/3.gif" /></span><span style="font-size: 14pt"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium">V&agrave; bạn h&atilde;y thử kết hợp với <a href="http://blog.timnhanh.com/thietbihoinuoc/comment/phun-suong-lam-mat-giai-phap-cho-mua-he.35AC30AA.html"><u><strong>hệ thống phun sương</strong></u></a> đặt tr&ecirc;n m&aacute;i hi&ecirc;n nh&agrave; xem, với những đầu phun được thiết k&ecirc; đặc biệt để ph&oacute;ng những luồng nước nhẹ như hạt sương, c&aacute;c hạt sương n&agrave;y nhanh ch&oacute;ng hấp thu v&agrave;o kh&ocirc;ng kh&iacute; v&agrave; bốc hơi, tạo th&agrave;nh những l&agrave;n sương mỏng đầy l&atilde;ng mạn. Kh&ocirc;ng chỉ đẹp mắt m&agrave; c&ograve;n c&oacute; thể d&ugrave;ng để tưới cho những bồn hoa của bạn nữa.</span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center"><span style="font-size: medium"><img border="0" src="http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20090727/thietbihoinuoc/source/medium-kav1236597545-429417.gif" /></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center"><span style="font-size: medium"><br /> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left"> <span style="font-size: medium"><!--{12496370532229}--><!--{124963705322210}--></span><span style="font-size: medium"><!--{124963705322211}-->Điều cuối c&ugrave;ng l&agrave; để mỗi buổi s&aacute;ng khi bạn mở cửa sổ để tận hưởng kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh hay m&ugrave;i hương phảng phất của hoa v&agrave; đắm ch&igrave;m trong cảm gi&aacute;c l&atilde;ng mạn của những giọt sương &ldquo;nh&acirc;n tạo&rdquo; trở th&agrave;nh th&oacute;i quen kh&ocirc;ng thể thiếu trong ng&agrave;y. <img border="0" src="http://static.timnhanh.com/yumeblog/fck/editor/images/emotions/1.gif" /></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left"><strong><span style="font-size: medium">Tham khảo chi tiết:</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left"><span style="font-size: medium"><img height="121" width="500" border="0" src="http://images.timnhanh.com/blog/image/phunsuong3.jpg" /></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center"><a href="http://blog.timnhanh.com/thietbihoinuoc/comment/phun-suong-lam-mat-giai-phap-cho-mua-he.35AC30AA.html"><u><strong><span style="font-size: medium">HỆ THỐNG PHUN SƯƠNG L&Agrave;M M&Aacute;T</span></strong></u></a></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><span style="color: #99cc00"><em><strong><span style="font-family: Arial">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</span></strong></em></span></span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;<font face="Times New Roman"><img border="0" title="57" src="http://5giay.vn/images/smilies/animated/57.gif" /></font><font face="Times New Roman"><img border="0" title="57" src="http://5giay.vn/images/smilies/animated/57.gif" /></font><font face="Times New Roman"><img border="0" title="57" src="http://5giay.vn/images/smilies/animated/57.gif" /></font></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><strong><span style="color: #3366ff">&nbsp; </span></strong></span></span><span style="font-size: large"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><strong><span style="color: #3366ff">Cty TNHH Thiết Bị Hơi &amp; Nước VẠN VINH</span></strong></span></span></p> <p><font size="3"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><strong><span style="color: #3366ff">&nbsp;&nbsp; </span></strong></span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">ĐC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 44 K&yacute; Con, P.Nguyễn Th&aacute;i B&igrave;nh, Q.1, HCM</span></span><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><strong><span style="color: #3366ff"><br /></span></strong></span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">&nbsp;&nbsp; CH1&nbsp;&nbsp; : 180 Nguyễn Th&aacute;i B&igrave;nh, P. Nguyễn Th&aacute;i B&igrave;nh, Q.1, HCM</span></span><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><strong><span style="color: #3366ff"><br /></span></strong></span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">&nbsp;&nbsp; CH2&nbsp;&nbsp; : 48 K&yacute; Con, P. Nguyễn Th&aacute;i B&igrave;nh, Q.1, HCM</span></span></font> <span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><strong><span style="color: #3366ff"><br /></span></strong></span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">&nbsp; &nbsp;&nbsp;<font size="3"> ĐT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :</font></span></span><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-family: Arial"><span class="Apple-converted-space"><font size="3">&nbsp;</font> </span></span></strong></span><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: medium"><strong><span style="font-family: Arial">(08) 3821.5237</span></strong></span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">&nbsp;<font size="3">hoặc</font></span></span><font size="3"><span style="font-size: large"><strong><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></strong></span></font><span style="font-size: medium"><strong><span style="font-family: Arial"><span style="color: #ff6600">2211.8238</span></span></strong></span><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial; color: red">&nbsp;</span></span><font size="3"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">/ Fax:<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span></span></font><span style="font-size: medium"><strong><span style="font-family: Arial; color: #ff9900">(08) 3915.2328</span></strong><span style="font-family: 'Times New Roman'"><strong><span style="color: #3366ff"><br /></span></strong></span></span><span style="font-size: small"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">&nbsp;&nbsp; <font size="3">Email:</font></span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial"><a rel="nofollow" target="_blank" href="mailto:vanvinhcompany@yahoo.com"><span style="font-size: small">vanvinhcompany@yahoo.com</span></a></span></span><span style="font-size: small"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>/<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span></span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial"><a rel="nofollow" target="_blank" href="mailto:vanvinhcompany@gmail.com"><span style="font-size: small">vanvinhcompany@gmail.com</span></a></span></span><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><strong><span style="color: #3366ff"><br /></span></strong></span></span><span style="font-size: small"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">&nbsp;&nbsp; <font size="3">Web&nbsp; :</font><span class="Apple-converted-space"> </span></span></span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.thietbihoinuoc.com/"><span style="font-size: small">www.ThietBiHoiNuoc.com</span></a></span></span><br /><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><strong><span style="color: #3366ff" /></strong></span></span><font size="2"><span style="font-size: small"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Arial">&nbsp;&nbsp; <font size="3">Blog&nbsp; : </font><a href="http://www.yume.vn/thietbihoinuoc">www.yume.vn/thietbihoinuoc</a></span></span></span></font></p>&nbsp;
 
Back
Top