Hcm- Q5 Bán Cặp Gà Khét Tân Châu Mặt Râu

  • Thread starter Blondinettes
  • Ngày gửi
Blondinettes

Blondinettes

Lữ khách
#1
Bán cặp gà khét Tân Châu mặt râu, chân vuông đang đẻ tốt! Giá hữu nghị!!! Để sở hữu hoặc xem gà liên hệ Hào: 0908851887
Hình cặp gà khét đây!
proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB4.upanh.com%2F21.437.28387313.qqD0%2Fcapgakhetrautc.jpg&hash=b06de2d2bde5bb3cce91e8a67ea6d9b5

Hình em trống đang thay lông nên xơ xác!
proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB9.upanh.com%2F21.731.28689088.HiH0%2Ftrong.jpg&hash=a7478beaec45a62489c5c6acc3277c95

Đuôi còn nhiều lông máu!
proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB9.upanh.com%2F21.731.28689098.4D80%2Fduoitrong.jpg&hash=dff52d717ad04b39a444474505825e8c

Hình em mái khét mặt râu!
proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB5.upanh.com%2F21.731.28689114.rT30%2Fmai.jpg&hash=1cc000536a5bb773c0c0eb132a68f07b


Gà đang thay lông nha các Bác! Lúc còn lông mới gà cực kỳ đẹp luôn!!!

 

Last edited:
Blondinettes

Blondinettes

Lữ khách
#5
Up thêm hình mới!
---------------
Gà đã bán! Nhờ Mod đóng dùm Topic!
 
Last edited:

Đối tácTop