HCM - Q9 Gà Mỹ lai đá tiền !!!

janety

Lữ khách
#1
Thanks anh em đã ủng hộ !

Gà xanh mồng vua 2kg3 :
Đã Bán !

Vàng xang 2kg3 : Đã Bán !

Điều xanh 2kg2 :
Đã Bán !

Điều lá 2kg :
Đã Bán !

Que 2kg2 :
Đã Bán !

Xám 2kg5 :
Đã Bán !
 

Last edited:
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx